Preskočiť na obsah

Retrográdna dráha

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Schematická animácia

Retrográdna dráha je taká obežná dráha prirodzeného alebo umelého kozmického telesa okolo iného prirodzeného kozmického telesa (planéty, hviezdy, ...), po ktorej sa toto teleso pohybuje takým spôsobom, že priemet pohybujúceho sa telesa do základnej roviny súradnicovej sústavy (napr. roviny rovníka planéty) vykonáva pohyb proti smeru otáčania planéty. Ak sa pohybuje teleso po obežnej dráhe okolo Slnka, potom sa za retrográdnu dráhu pokladá taká dráha, ktorej priemet do roviny ekliptiky sa pohybuje v opačnom smere, ako sa pohybujú planéty Slnečnej sústavy. Sklon dráhy i k základnej rovine je pri retrográdnych dráhach 90° < i ≤ 180°. Pohyb po takej dráhe sa nazýva retrográdny alebo spätný. Opakom je prográdna dráha. Výnimočné postavenie majú obežné dráhy kolmé na základnú rovinu súradnicovej sústavy, ktoré sa nazývajú polárne dráhy.