Preskočiť na obsah

Revolúcie v rokoch 1848 – 1849

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Rok 1848 v Paríži

Revolúcie/revolúcia v rokoch 1848 – 1849 (o názvoch pozri nižšie) bola séria revolúcií proti vtedajším monarchiám vo väčšine Európy v rokoch 18481849 (vo Švajčiarsku už v roku 1847). Bola ovplyvnená liberálnymi a republikánskymi myšlienkami.

Názvy[upraviť | upraviť zdroj]

Názvy tejto revolučnej vlny sú najmä: revolúcie v rokoch 1848 – 1849[1], revolúcie 1848 – 1849[2], revolúcia 1848 – 49[3][4], revolúcia 1848 – 1849[5], revolúcia 1848/1849[6][7], revolučné roky 1848 – 1849[8][9], revolučné roky 1848/49[10], revolučný rok 1848/(18)49[11], revolučná vlna (rokov) 1848 – 1849 (v Európe)[12], revolučné hnutie (v rokoch) 1848 – 1849[13], buržoázne revolúcie 1848 – 1849[14], buržoázna revolúcia (v rokoch) 1848 – 1849[15], európske revolúcie (v rokoch) 1848 – 1849[16], jar národov[10][17], meruôsme roky[18], roky meruôsme [19], Svitajúci vek [11].

Trochu nepresné sú názvy: meruôsmy rok[17][20], revolúcia/revolúcie roku 1848, revolučný rok 1848, rok revolúcie, rok európskych revolúcií.

Pravopisné poznámky:

1. Podľa PSP platných od roku 1991 (a nejasne aj podľa PSP platných od roku 1953) sa názvy revolúcií majú písať s veľkým začiatočným písmenom[21][22][23]. Napriek tomu sa vyššie uvedené názvy, zdá sa, v praxi spravidla píšu s malým začiatočným písmenom (a to aj keď je slovo revolúcia v jednotnom čísle), napríklad Malá slovenská encyklopédia uvádza „revolúcia 1848-49“.
2. Podľa PSP platných do konca 90. rokov 20. stor. sa okolo pomlčky medzi číslami nepísali medzery (1848–1849), podľa PSP z roku 2000 sa okolo pomlčky už píšu medzery (1848 – 1849).[24][25][26]

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Revolúcii predchádzal odpor voči poddanstvu a Metternichovi, neúroda, hladomor, hospodárska kríza, národné boje, nespokojnosť s vládnymi režimami po Viedenskom kongrese, zastaranosť feudalizmu.

Cieľom revolúcie bolo odstránenie Metternichovho absolutizmu, snahy o zmenu feudálneho systému, vyrovnanie sa s multietnickosťou s cieľom federalizácie; rozšírenie demokratických slobôd (Francúzsko, rakúska časť habsburskej monarchie), prekonanie roztrieštenosti územia a národné zjednotenie (Nemecko, Taliansko) alebo samostatnosť (Uhorsko, Slovensko).

Revolúcia vypukla vo Švajčiarsku (1847) ako aj Neapolsku a Sicílii (január 1848) a odtiaľ sa šírila po Európe. Zasiahnuté boli štáty celej Európy okrem Spojeného kráľovstva, Ruska, Holandska, Španielska a Osmanskej ríše a čiastočne Srbského kniežatstva (to samo o sebe dotknuté nebolo, ale aktívne sa zapájalo do revolúcií v habsburskej monarchii).

Slovensko[upraviť | upraviť zdroj]

Na území Slovenska do tejto série revolúcií spadá Revolúcia v rokoch 1848 – 1849 v Rakúskom cisárstve a v rámci nej najmä Uhorská revolúcia, ktorá zahŕňa najmä Maďarskú revolúciu a Slovenské povstanie (= Slovenské dobrovoľnícke výpravy). Podrobnosti pozri v príslušných článkoch.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. KAMENICKÝ, Miroslav; MRVA, Ivan; TONKOVÁ, Mária; VALACHOVIČ, Pavol. Lexikón svetových dejín. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 319 s. ISBN 80-08-02479-8. S. 260.
 2. SEDLÁK, Imrich. Slováci v revolúcii 1848-1849 (zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Starej Turej, 17.9--18.9.1998). [s.l.] : Matica Slovenská, 2000. 295 s. ISBN 978-80-7090-589-0. S. 13.
 3. revolúcia 1848-49. In: Malá slovenská encyklopédia S. 607
 4. revolúcia 1848-49. In: Encyklopédia Slovenska R-Š. S. 78
 5. PAULIČKA, Ivan. Všeobecný encyklopedický slovník M-R. 1. slovenské. vyd. Praha : Ottovo nakladatelství v divízii Cesty, 2002. 1000 s. ISBN 80-7181-708-2. S. 907.
 6. BARTL, Július; KAČÍREK, Ľuboš; OTČENÁŠ, Michal. Dejepis pre 2. ročník gymnázií : národné dejiny. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 173 s. ISBN 80-08-03167-0.
 7. ŠKVARNA, Dušan; SEGEŠ, Vladimír; BARTL, Július; ČIČAJ, Viliam; KOHÚTOVÁ, Mária, LETZ, Róbert Lexikón slovenských dejín. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 357 s. ISBN 80-08-02478-X. S. 287.
 8. KOVÁČ, Dušan; KOWALSKÁ, Eva. Učebné texty z dejepisu 1642-1914. 3. upr. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, [1993]. 40 s. ISBN 80-08-01993-X. S. 26.
 9. dejiny.unipo.sk, [cit. 2019-06-28]. Dostupné online.
 10. a b Slovenské národné múzeum. Jar národov – revolučné roky 1848/49 [online]. snm.sk, [cit. 2019-06-28]. Dostupné online. Archivované 2020-09-24 z originálu.
 11. a b SEDLÁK, Imrich. Slováci v revolúcii 1848-1849 (zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Starej Turej, 17.9--18.9.1998). [s.l.] : Matica Slovenská, 2000. 295 s. ISBN 978-80-7090-589-0.
 12. pulib.sk, [cit. 2019-06-28]. Dostupné online.
 13. GOLÁŇ, Karol; KROPILÁK, Miroslav. Československé dejiny. [s.l.] : Osveta, 1961. 382 s. S. 151.
 14. MÉSÁROŠ, Július. Zložité hľadanie pravdy o slovenských dejinách. [s.l.] : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2004. 487 s. ISBN 978-80-224-0808-5 Chybné ISBN. S. 259.
 15. MÉSÁROŠ, Július. Slovaci vyvin narodny. [s.l.] : Vydavatels̕tvo Slovenskej akadémie vied, 1966. 290 s. S. 184.
 16. SEDLÁK, Imrich. Slováci v revolúcii 1848-1849 (zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Starej Turej, 17.9--18.9.1998). [s.l.] : Matica Slovenská, 2000. 295 s. ISBN 978-80-7090-589-0. S. 16.
 17. a b KOVÁČ, Dušan; KOWALSKÁ, Eva. Učebné texty z dejepisu 1642-1914. 3. upr. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, [1993]. 40 s. ISBN 80-08-01993-X. S. 27.
 18. meruôsmy. In: Slovník súčasného slovenského jazyka.
 19. meruôsmy. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 20. meruôsmy rok. In: Pyramída (Poznámk: Text zahŕňa aj rok 1849)
 21. PSP 2000 [1] bod 1.3.3
 22. KAČALA, Ján. Pravidlá slovenského pravopisu. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1991. 535 s. ISBN 80-224-0080-7. S. 67.
 23. Pravidlá slovenského pravopisu, Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1965, S. 62
 24. PSP 2000 [2] bod 2.8
 25. KAČALA, Ján. Pravidlá slovenského pravopisu. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1991. 535 s. ISBN 80-224-0080-7. S. 117.
 26. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1971,S. 101

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]