Viedenský kongres

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
O rovnomennom zjazde troch kráľov v roku 1515 pozri Viedenský kongres (1515).
Účastníci Viedenského kongresu.

Viedenský kongres bol mierový kongres všetkých európskych štátov okrem Turecka, ktorý sa konal od 14. septembra 1814 do 9. júna 1815 vo Viedni a čiastočne aj v Bratislave. Ukončil epochu vojen s napoleonským Francúzskom a viedol k zásadným zmenám európskych hraníc. Viedenský kongres položil základy modernej diplomacie. Bol dielom vedúcich osobností Metternicha (Rakúsko), Hardenberga (Prusko), Talleyranda (Francúzsko), Alexandra I. (Rusko) a Castlereagha (Spojené kráľovstvo)[1], bola to koncepcia rovnováhy síl, ktorá mala zabrániť vzostupu ďalšieho Napoleona a zabezpečiť trvalý mier.

Zmeny hraníc a iné výsledky[upraviť | upraviť zdroj]

 • Rusko dostalo väčšinu Varšavského vojvodstva (Kongresovka) v personálnej únii.
 • Prusko dostalo severnú polovicu Saska (neskoršia provincia Sasko). Z toho, čo získalo deleniami Poľska (1793/1795), dostalo Torun, Gdansk a Poznan. Okrem toho dostalo Porýnie (Kurköln, Kurtrier, Aachen, Jülich, Kleve, Berg), Vestfálsko a – od Dánska výmenou za Lauenburg – severozápadné Švédske Predpomoransko (Nové Predpomoransko)
 • Aj ďalšie nemecké štáty okrem Saska získali územia
 • Rakúsko dostalo Lombardsko a Benátsko a ponechalo si nadvládu v hornom Taliansku a na juhovýchode (Korutánsko, Kransko, Istria) a na juhozápade (Vorarlbersko, Tirolsko). Muselo sa vzdať Breisgau a Rakúskeho Nizozemska
 • Nizozemsko získalo Rakúske Nizozemsko a vzniklo tak Spojené nizozemské kráľovstvo
 • Švajčiarsko získalo kantóny Wallis, Neuenburg a Ženeva a záruku večnej neutrality
 • Francúzske hranice riešil tzv. prvý parížsky mier (30. máj 1814; Francúzsko vrátené na hranice k 1. januáru 1792) a druhý parížsky mier (20. november 1815; hranice vrátené na stav roku 1790).
 • Rímskonemeckú ríšu, ktorá zanikla už roku 1806, nahradil 8. júna 1815 Nemecký spolok, ktorého vznik bol súčasťou spisov Viedenského kongresu z 9. júna 1815
 • Bol odsúdený obchod s otrokmi (8. február 1815), bola uzavretá dohoda o slobode medzinárodnej riečnej plavby a podobne.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. KISSINGER, Henry. Umění diplomacie : od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Preklad Miloš Calda. 2. opr. vyd. Praha : Prostor, 1997. 952 s. (Obzor; zv. 7.) ISBN 80-85190-59-1. S. 77 – 78.

Ďalšia literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • KISSINGER, Henry. Obnovení světového řádu : Metternich, Castlereagh a potíže s mírem 1812 – 1822. Preklad Zdeněk Hron. V českém jazyce vyd. 1. Praha : Prostor, 2009. 416 s. (Obzor; zv. 77.) ISBN 978-80-7260-221-6.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]