Rezonancia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Rezonancia je snaha systému kmitať na väčšej amplitúde - viac pri určitých frekvenciách ako pri ostatných. Tieto frekvencie sú známe ako rezonančné frekvencie. Pri týchto frekvenciách môžu aj malé pravidelné sily spôsobovať veľké amplitúdy kmitov, pretože systém uchováva energiu kmitania.

Rezonancia môže byť:

 • všeobecne: ozvena; ohlas
 • v akustike: ozvena; odraz zvuku; dobrá počuteľnosť v miestnosti
 • vo fyzike a technike:
  • vynútené kmitanie systému vyvolané zdrojom, ktorého kmitočet je zhodný s vlastným kmitočtom systému, napr.:
  • názov krátko (menej ako 10−23 sekundy) žijúcich hadrónov
  • stav elektrického obvodu s induktanciami a kapacitanciami (rezonančný obvod), napájaného zdrojom harmonického napätia alebo elektrického prúdu s rezonančným kmitočtom, pri ktorom nedochádza k periodickej výmene energie medzi obvodom a zdrojom, pozri rezonancia (obvod)
  • zvukové vlastnosti niektorých materiálov
 • v chémii: metóda približného výpočtu vlastností molekúl, pozri rezonancia (chémia)
 • v nebeskej mechanike: dráhová rezonancia alebo komensurabilita
 • v psychológii: zhodné emocionálne prežívanie dvoch alebo viacerých ľudí
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.