Riadenie kvality (quality control)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Riadenie kvality[1][2] (iné názvy: kontrola kvality[3]; zriedkavo regulácia kvality[2]; staršie: riadenie akosti[4][5], kontrola (a regulácia) akosti[6][7][8], regulácia (a kontrola) akosti[2][9][10]; angl. quality control, skr. QC) je podľa ISO 9000 "časť manažérstva kvality zameraná na plnenie požiadaviek kvality"[11]. Alternatívna (staršia a trochu užšia) definícia znie "pracovné metódy a činnosti používané na splnenie požiadaviek na kvalitu".[12][9]

Anglické slovo control v názve neznamená kontrolu v pravom slova zmysle (tá je po anglicky inspection), ale znamená v podstate reguláciu (v kybernetickom a technickom zmysle), čiže riadenie so spätnou väzbou a nápravou. [2]

Riadenie kvality je podmnožina zabezpečovania kvality (angl. quality assurance, skr. QA) zahŕňajúca najmä činnosti súvisiace s kontrolou (inspection) a nápravou.[13] Podľa niektorých interpretácií pojem riadenie kvality zahŕňa aj samotnú kontrolu (inspection, napr. výstupnú kontrolu), podľa iných ju nezahŕňa a len na nej bezprostredne stavia.[9][14][10]

Pojem riadenie kvality zahŕňa "vypracovanie a realizovanie základných dokumentov opisujúcich úlohu vrcholového manažmentu, ale aj ostatných hierarchických stupňov vo vzťahu k riadeniu kvality, ako je vypracovanie vízie, stratégie, politiky a cieľov kvality, pravidelné hodnotenie dosahovaných výsledkov plánovaných v týchto dokumentoch, ako aj používanie vhodných metód a nástrojov na riadenie kvality."[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. STN EN ISO 9000:2016
 2. a b c d e MATEIDES, Alexander, a kol. Manažérstvo kvality : história, koncepty, metódy. 1. vyd. Bratislava : Epos, 2006. 751 s. ISBN 80-8057-656-4. S. 73.
 3. STN EN ISO 11133:2016
 4. Nemecko-slovenský technický slovník. 2. diel. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1993. ISBN 80-05-01193-8. S. 686.
 5. KOČIŠ. F. Slová kvalita a akosť ako synonymá. In: Kultúra slova 1986, č. 2, S. 37
 6. Statistika. [s.l.] : Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, 1992. 514 s. S. 431.
 7. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (Paedagogica). [s.l.] : Slovenské pedagogické nakl., 2006. 236 s. S. 17.
 8. HAHN, Dietger; LASSMANN, Gert. Produktionswirtschaft — Controlling industrieller Produktion (Band 1 Grundlagen, Führung und Organisation, Produkte und Produktprogramm, Material und Diestleistungen). [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 478 s. ISBN 978-3-642-53723-3. S. 177.
 9. a b c GEIGER, W. Vorstudie zur QZ-Kolumne August 2002 zum Begriff Qualitätslenkung, 2002 [1]
 10. a b Qualitätssicherung [online]. wirtschaftslexikon.gabler.de, [cit. 2020-05-26]. Dostupné online.
 11. STN EN ISO 9000:2016
 12. STN EN 14534+A1:2007
 13. [2]
 14. Vijayan V. & Ramakrishnan H.. Total Quality Management (For Tamil Nadu Universities). [s.l.] : S. Chand Publishing, 2014. 276 s. ISBN 978-93-84319-55-7. S. 8.