Rosucká voda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Rosucká voda je potok v hornom Šariši, v severnej časti okresu Bardejov. Je to pravostranný prítok Kamenca a má dĺžku 11,5 km.

Prameň: v pohorí Busov na západnom svahu vrchu Karkuláž (788,1 m n. m.) v nadmorskej výške približne 700 m n. m., pri slovensko-poľskej štátnej hranici

Smer toku: na hornom toku krátko na juhovýchod, potom prevažne severojužným smerom, od obce Stebník na východojuhovýchod, na dolnom toku pri obci Zborov tečie k ústiu na juh

Geomorfologické celky: 1.Busov, 2.Ondavská vrchovina, časť Zborovská kotlina

Prítoky: sprava spod Polinského vrchu, prítok (428,3 m n. m.) spod Stavísk (806,0 m n. m.), Stebnícky potok a prítok z oblasti Ždiaru, zľava prítok z oblasti Karkovho lazu a spod Zajačí (622,2 m n. m.)

Ústie: do Kamenca južne od obce Zborov v nadmorskej výške okolo 315 m n. m.

Obce: Stebnícka Huta, osada Hutisko, Stebník a Zborov