Rozpočtová organizácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Rozpočtová organizácia je právnická osoba (štátu, obce alebo vyššieho územného celku), ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtové organizácie sú (okrem istej výnimky) všetky štátne orgány.[1] Odlišná je príspevková organizácia.

Rozpočtová organizácia je jeden zo subjektov verejnej správy a je teda napríklad zapísaná v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky.[2]

Zriadenie[upraviť | upraviť zdroj]

Rozpočtovú organizáciu možno zriadiť buď zákonom alebo rozhodnutím zriaďovateľa. Zriaďovateľom je ústredný orgán štátnej správy, obec alebo vyšší územný celok; zriaďovateľom ústredného orgánu štátnej správy je ministerstvo financií. Zriaďovateľ vydá o zriadení rozpočtovej organizácie tzv. zriaďovaciu listinu.[1]

Hospodárenie[upraviť | upraviť zdroj]

Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov. Vzájomné započítanie príjmov a výdavkov je v rozpočtovej organizácii prípustné, ak ide o dodatočnú úhradu predtým vynaložených výdavkov v tom istom rozpočtovom roku, ktorou iný subjekt refunduje rozpočtovej organizácii výdavky, ktoré za neho zaplatila. Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu s výnimkou príjmov uvedených v odseku 3 na svojom príjmovom rozpočtovom účte a realizuje všetky svoje výdavky zo svojho výdavkového rozpočtového účtu.[3]

Rozpočtová organizácia poskytuje svoje výkony v zásade odplatne, ale medzi sebou si rozpočtové organizácie obyčajne výkony poskytujú bezplatne.[4]

Rozpočtové organizácie vedú účtovníctvo, zostavujú a predkladajú účtovnú závierku.[5]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. (stav 1.1.2015)
  2. § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. (stav 1.1.2015)
  3. § 22 zákona č. 523/2004 Z.z. (stav 1.1.2015)
  4. § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. (stav 1.1.2015)
  5. § 26 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z.z. (stav 1.1.2015)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]