Sásán

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sásán alebo Sasán († okolo 200 po Kr.) bol veľkňaz chrámu bohyne Anáhity v meste Stachr v iránskej provincii Fárs (po grécky Persis) a zároveň zakladateľ rodu, ktorý začínajúc Ardašírom I. (224 – 240/241) vládol viac ako štyristo rokov Iránu a Mezopotámii (odtiaľ Sasánovci).

Sasán je jednou z najzáhadnejších postáv starovekých perzských dejín. Podľa najpravdepodobnejšieho podania bol otcom Pápaka, neskoršieho kráľa v Stachru a dedom kráľa kráľov Ardašíra I., ktorý rozvrátil partskú ríšu a založil novoperzskú ríšu. Niektoré pramene však tvrdia, že Sasán bol v skutočnosti Ardašírovým otcom a že Pápak jeho syna iba prijal za vlastného. Tento zmätok spôsobuje diametrálne odlišné interpretácie začiatku sasánovských dejín.