Sedimentológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Sedimentológia je odvetvie geológie, ktorá sa zaoberá charakteristikou sedimentov, sedimentačnými procesmi a sedimentárnymi horninami, ktoré sa vytvorili v sedimentačných bazénoch. Sedimentológia zahŕňa poznatky petrológie sedimentárnych hornín, ktorá kladie dôraz na mikroskopické štúdium sedimentov, zatiaľ čo litológia venuje pozornosť hlavne ich makroskopickým vlastnostiam. Je tiež blízka stratigrafii, ktorá študuje vzťahy medzi vrstvami hornín. Poznatky o sedimentárnych horninách aplikuje pri pochopení geologických procesov, ktoré sa v minulosti na zemi odohrávali. Na základe princípu aktualizmu, ktorý hovorí o tom, že podobné geologické procesy ako dnes prebiehali aj v minulosti, prináša poznatky o vzniku sedimentárnych hornín. Napr. porovnaním súčasných piesočných dún so staršími zachovanými eolickými (viatymi) pieskovcovými súbormi, umožňuje rekonštruovať dávne prostredie.