Select (SQL)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

SQL príkaz SELECT vracia množinu (result set) záznamov z jednej alebo viacerých tabuliek.

Používa sa na výber jedného alebo viacerých riadkov z jednej alebo viacerých tabuliek v databáze. Vo väčšine aplikácií je SELECT najpoužívanejším Data Manipulation Language (DML) príkazom. Uvedením dotazu SELECT špecifikuje používateľ opis požadovanej množiny výsledkov (result set), ale nešpecifikuje, aké fyzické operácie sa vykonajú na jej výber z databázy. Preklad dotazu na optmálny plán je ponechaný na SRBD databázového systému, presnejšie na optimalizátor dotazov.

Medzi bežne používané kľúčové slová vzťahujúce sa na SELECT patria:

  • WHERE – používa sa na identifikáciu riadkov, ktoré majú byť vrátené alebo podané GROUP BY
  • GROUP BY – používa sa na kombináciu riadkov s rovnakými hodnotami do prvkov s menšou množinou riadkov.
  • HAVING – používa sa na určenie riadkov, nasledované je GROUP BY.
  • ORDER BY – používa sa na výber stĺpca, podľa ktorého budú výsledné údaje zotriedené.

Príklady[upraviť | upraviť zdroj]

Tabuľka "T" Dotaz Výsledok
C1 C2
1 a
2 b
SELECT * FROM T;
C1 C2
1 a
2 b
C1 C2
1 a
2 b
SELECT C1 FROM T;
C1
1
2
C1 C2
1 a
2 b
SELECT * FROM T WHERE C1 = 1;
C1 C2
1 a

Pre tabuľku T dotaz SELECT * FROM T; vráti všetky prvky všetkých riadkov tabuľky.

S rovnakou tabuľkou dotaz SELECT C1 FROM T; vráti prvky stĺpca C1 všetkých riadkov tabuľky — v terminológii relačnej algebry sa vykoná projekcia.

S rovnakou tabuľkou dotaz SELECT * FROM T WHERE C1 = 1; vráti prvky stĺpca C1 všetkých riadkov tabuľky, kde sa hodnota stĺpca C1 rovná "1" — v terminológii relačnej algebry sa vykoná výber, pretože je použité kľúčové slovo WHERE.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]