Slovenská rektorská konferencia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Súradnice: 48°08′53″S 17°06′21″V / 48,148189°S 17,105916°V / 48.148189; 17.105916

Sídlo na Panenskej 29 v Bratislave

Slovenská rektorská konferencia (skr. SRK) koordinuje činnosť rektoriek a rektorov slovenských vysokých škôl pri vytváraní vysokoškolskej politiky. Zaujíma stanoviská k zásadným otázkam súvisiacim s vysokoškolskou politikou. Podporuje vzájomnú spoluprácu vysokých škôl na Slovensku a udržiava kontakty so zahraničím, s rektorskými konferenciami iných krajín, inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj s Európskou asociáciou univerzít.

Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy na Slovensku.[1] Slovenská rektorská konferencia je členom Európskej asociácie univerzít.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Slovenská rektorská konferencia vznikla na pôde Slovenskej sekcie Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl dňa 25. novembra 1992. Ako občianske združenie sa inštitucionalizovala v roku 1997, kedy boli schválené prvé stanovy SRK jej plénom a potvrdené Ministerstvom vnútra SR. Podľa stanov bola jej strategickým cieľom koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Dodnes ide o ústredný cieľ SRK, samotné stanovy boli upravené ešte niekoľkokrát. V roku 2002 bol prijatý zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktorý zmenil postavenie SRK. Zaradila sa k reprezentáciám slovenských vysokých škôl, čo bolo rektormi vnímané ako oficiálne uznanie jej postavenia. Ako orgán reprezentácie vysokých škôl Slovenská rektorská konferencia schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá podľa zákona minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V roku 2010 bol prijatý štatút SRK ako reprezentácie vysokých škôl.

V priebehu rokov sa strategický cieľ SRK nezmenil, menila sa členská základňa, keďže jej členkami a členmi sú rektorky a rektori vysokých škôl v čase trvania ich funkcie. Doteraz (august 2019) sa členovia Slovenskej rektorskej konferencie stretli na 89 riadnych zasadnutiach, na ďalších mimoriadnych zasadnutiach, výjazdových zasadnutiach v Bruseli. SRK počas svojej doterajšej existencie organizovala viaceré národné a odborné konferencie a semináre, ako aj projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl na Slovensku v spolupráci s EUA. V roku 2005 sa členovia SRK prihlásili k princípom Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

SRK sa počas tohto obdobia spojila s podnikateľskou sférou pri udeľovaní ceny Werner von Siemens Excellence Award, ktorej cieľom bolo podporovať študentov a absolventov vysokých škôl a výskumné tímy pracujúce na vysokých školách alebo univerzitách zastúpených v Slovenskej rektorskej konferencii. Projekt udeľovania cien najlepším absolventom vysokých škôl pod názvom Grand Prix za vzdelanosť vznikol v spolupráci SRK a Ľudovej banky, a. s. Tieto projekty v súčasnosti už nie sú realizované, aktuálne od roku 2012 SRK udeľuje Cenu za umenie, ktorej cieľom je propagovať a zviditeľniť umeleckú činnosť vykonávanú na vysokých školách.

Zoznam prezidentov SRK[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1992 - 1996 prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., rektor Univerzity Komenského v Bratislave († 17. 2. 2017)
 • 1996 - 1997 prof. Ing. arch. Štefan Šlachta PhD., rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave († 26.5.2016)
 • 1997 - 1998 Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • 14. 4. 1998 - 27. 1. 2000 doc. Ing. Igor Hudoba, CSc., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • 28. 1. 2000 - 3. 7. 2000 Dr. h. c. prof. Ing. Miloš Somora, CSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach
 • 4. 7. 2000 - 30. 6. 2002 prof. Ing. Milan Dado, CSc., rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 • 1. 7. 2002 - 30. 6. 2005 mult. Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach
 • 1. 7. 2005 - 30. 6. 2009 prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • 1. 7. 2009 - 4. 6. 2010 zastupoval SRK viceprezident prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 • 5. 6. 2010 - 4. 6. 2014 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 • 5. 6. 2014 - 4. 6. 2018 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor Technickej univerzity vo Zvolene
 • 5. 6. 2018 - 21. 8. 2019 prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave
 • 22. 8. 2019 - 21. 8. 2023 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor Technickej univerzity vo Zvolene
 • od 22. 8. 2023 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Slovenská rektorská konferencia
 2. TASR. Novým prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie bude V. Hiadlovský. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2023-06-20. Dostupné online [cit. 2023-06-21].

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]