Preskočiť na obsah

Email

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Smalt)

Email (iné názvy: smalt, glazúra, poleva) môže byť:

 • a) ochranný a/alebo ozdobný sklovitý povlak na umeleckých alebo spotrebných (či technických) predmetoch z kovu, keramického materiálu, skla alebo kameňa, nanášaný v roztavenom stave, b) v užších významoch len takýto povlak na umeleckých predmetoch alebo len na spotrebných (či technických) predmetoch alebo len na kove alebo len na keramickom materiáli[pozn 1][1], pozri email (tvrdé materiály) (a pre keramiku aj: glazúra (keramika))
 • druh náterovej látky (podľa STN 91 0000:2009: "náterová látka s nízkym obsahom pigmentov a plnív vytvárajúca na povrchu predmetu nepriehľadný povlak; spravidla sa používa na vrchné nátery")[pozn 2][2][3][4][5], pozri email (farba)
 • v medicíne: zubná sklovina[pozn 3][7], pozri sklovina

Email môže byť aj:

Smalt môže byť aj:

 • (hovorovo) kovové výrobky opatrené na povrchu smaltom vo vyššie uvedenom význame (čiže sklovitým povlakom)[10], pozri pod email (tvrdé materiály)
 • (synonymum: email) nesprávne označenie izolácie lakovaného drôtu (=emailovaný drôt, emailovaný vodič, smaltovaný drôt)[11][12][13], pozri pod lakovaný drôt

Glazúra môže byť aj:

 • (synonymum: poleva) prípravok na polievanie tort, medovníkov, cukroviniek a pod.[14][15], pozri poleva (cukrovinky)
 • ochranná vrstva ľadu na mrazených produktoch rybolovu, ktorá vznikla ich postrekovaním alebo ponáraním do vody s prídavnými látkam[16], pozri glazúra (mrazené ryby)

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Pre všeobecný význam a v oblasti umenia sa uprednostňuje tvar email, pre spotrebné (či technické) predmety (najmä z kovu) - alebo podľa niektorých názorov pre akékoľvek predmety z kovu - sa uprednostňuje tvar smalt, pre keramické výrobky sa uprednostňuje tvar glazúra. Podľa niektorých názorov je označenie sklovitých povlakov (prípadne okrem oblasti umenia) slovom email úplne nesprávne a treba teda slovo email v tomto význame nahradiť slovami smalt a glazúra. Podrobnosti a zdroje pozri v článku email (tvrdé materiály)
 2. V tomto význame sa uprednostňuje tvar email, tvar glazúra sa tu používa len nesprávne a tvar poleva sa tu nepoužíva.
 3. V tomto význame sa dnes používa už len tvar email, ostatné tvary (smalt, glazúra, poleva) sú zastarané.[6]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Pozri zdroje uvedené v článku email (tvrdé materiály)
 2. Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 182.
 3. STN 91 0000:2009
 4. náterové hmoty. In: Malá encyklopédia chémie, S. 468 (Poznámka: Použitý je tu termín smalt.)
 5. HORECKÝ, J. Stavebnícky náučný slovník. In: Československý terminologický časopis, č. 3, 1962, S. 179
 6. Pozri zdroje uvedené v článku email (tvrdé materiály)
 7. Pozri zdroje uvedené v článku sklovina
 8. BÁRTA, R.: Terminologie silikátového průmyslu. In: Československý terminologický časopis č. 1, 1962 [1] S. 28 a nasl.
 9. e-mail. In: KAČALA, J. (ed.) et al. Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003. 985 s. ISBN 80-224-0750-X .
 10. ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 1122.
 11. smalt. In: Technický slovník naučný 7. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2004. 546 s. ISBN 80-86044-25-4. S. 324.
 12. Elektrotechnický slovník náučný - 7. zväzok - Elektrotechnológia. Bratislava: Alfa, 1971, S. 176
 13. Nemecko-slovenský technický slovník A-L. Bratislava: Alfa, 1993, S. 264
 14. poleva. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 15. glazúra. In: Encyclopaedia Beliana 5, S. 176
 16. §2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo 14. decembra 2012 č. 425/2012 o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.