Smernica priamky

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Smernica priamky je parameter k v smernicovom tvare rovnice priamky (\,\! y = kx + q).

Toto k je prvá derivácia \,\! y podľa \,\! x a teda vyjadruje relatívnu zmenu závislej premennej \,\! y pri zmene nezávislej premennej \,\! x. Okrem toho platí, že k =\,\! \tan \alpha , kde \,\! \alpha je orientovaný uhol, ktorý zviera priamka s kladným smerom osi \,\! x.

Ak je \,\! k>0, ide o rastúcu funkciu, ak je \,\! k<0, ide o klesajúcu funkciu. Ak je \,\! k=0, je priamka rovnobežná s osou \,\! x. Priamku rovnobežnú s osou \,\! y nemožno vyjadriť v smernicovom tvare.