Spätná väzba (všeobecne)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Spätná väzba alebo feedback (angl. feedback) je:

 • systémová väzba, pri ktorej sa časť výstupu niečoho vracia naspäť do vstupu (najčastejšie s cieľom riadenia alebo udržania výkonu), a/alebo
 • samotné takéto vracanie sa výstupu, a/alebo
 • samotná časť výstupu, ktorá sa takto vracia, a/alebo
 • cielené riadenie systému prostredníctvom takéhoto vracania, alebo
 • proces, ktorým je riadený alebo menený systém svojim/-ou výstupom alebo reakciou

Konkrétnejšie definície sa líšia v detailoch, ale ide vždy o obmeny vyššie uvedených variantov. Konkrétnejšie definície z oblasti informatiky, techniky, biológie a kybernetiky z textov:[chýba zdroj]

 • systémová väzba, ktorá privádza výstupné dáta o správaní systému späť na vstup
 • vedenie časti výstupného signálu zariadenia späť na jeho vstup
 • proces v elektrickom obvode alebo riadiacom systéme, v ktorom sa časť energie z výstupu systému alebo obvodu vracia späť do vstupu
 • riadenie systému pomocou spätného zaraďovania pracovných výsledkov systému
 • spätná informácia o výsledkoch predchádzajúcej činnosti

V oblasti psychológie a komunikácie (a biológie):

 • spätné pôsobenie konania na konajúceho
 • reakcia, ktorá niekomu ukazuje, že bolo nejaké správanie, vyjadrenie a pod. pochopené komunikačným partnerom
 • informácia o tom, či (resp. do akej miery) isté správanie dosiahlo svoj cieľ

Systémy spätnej väzby sú základom každého regulačného systému.

Delenie systémov spätnej väzby[upraviť | upraviť zdroj]

Priama a nepriama spätná väzba[upraviť | upraviť zdroj]

Spätná väzba môže byť podľa hierarchie:

 • Priama - výstup systému pôsobí spätne ako jeho vlastný vstup.
 • Nepriama - častejšia; výstup jedného systému pôsobí ako vstup druhého systému, pričom výstup druhého systému pôsobí na prvý.

Pozitívna a negatívna spätná väzba[upraviť | upraviť zdroj]

Pozitívna spätná väzba alebo kladná spätná väzba (angl. positive feedback) je spätná väzba (niektorá z vyšších definícií), pri ktorej vracajúca sa časť výstupu spôsobí zvýšenie vstupu. Napr. vracajúca sa informácia násobí alebo zosilňuje odchýlku od normy a pokiaľ nie je obmedzená, vedie k deštrukcii systému. Pozitívna spätná väzba spôsobuje heterostázu. Vo fyziológii sa s ňou stretávame tam, kde je potrebné aby malý podnet viedol k výraznej odpovedi. Príklady:

 • Akustická spätná väzba - typický hvízdavý zvuk, ktorý sa ozve po priblížení mikrofónu do blízkosti reproduktorov, šíriacich jeho zosilnený signál.
 • V klimatológii napríklad zvýšenie priemernej teploty v snehom pokrytých oblastiach spôsobí zmenšenie plochy pokrytej snehom. V dôsledku toho povrch absorbuje viac slnečného žiarenia, čo vedie k ďalšiemu zvyšovaniu priemernej teploty.

Negatívna spätná väzba alebo záporná spätná väzba (angl. negative feedback) je spätná väzba (niektorá z vyšších definícií), pri ktorej vracajúca sa časť výstupu spôsobí zníženie vstupu. Napr. informácia získaná systémom, ktorá zmierňuje alebo tlmí akúkoľvek odchýlku od normatívnych alebo cieľových podmienok tohto systému. Tvorí preto základ regulácie, jej vhodné použitie vedie k stabilnému, ustálenému stavu (homeostáza). Príklady:

 • Regulácia teploty vody je typický príklad negatívnej spätnej väzby, s ktorým sa stretávame každodenne. Ak je tečúca voda príliš horúca, privrieme kohútik teplej vody. Ak je naopak príliš studená, pootvoríme kohútik. Výsledkom tejto regulácie je približne stabilná teplota tečúcej vody.
 • Odstredivý regulátor parného stroja: zvýšenie otáčok spôsobí privretie škrtiacej klapky, obmedzujúcej prísun pary, v dôsledku čoho otáčky stroja klesnú. Zníženie otáčok naopak spôsobí pootvorenie klapky, v čoho dôsledku otáčky vzrastú. Pôsobením tejto negatívnej spätnej väzby sa otáčky stroja (v rámci pracovného rozsahu regulácie) udržujú na približne konštantnej úrovni.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]