Spišský hrad

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Verzia z 14:06, 31. október 2006, ktorú vytvoril JAnDbot (diskusia | príspevky) (robot Pridal: cs:Spišský hrad)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Spišský hrad
Svetové dedičstvo UNESCO

Spišský hrad sú najrozsiahlejšie hradné zrúcaniny na Slovensku rozprestierajúce sa na travertínovej kope a dominujúce širokému okoliu. Národná kultúrna pamiatka a lokalita Svetového dedičstva UNESCO. Zrúcaniny ležia 5 km severozápadne od Žehry (patria do jej katastra, konkrétne miestna časť Hodkovce), bližšie k Spišskému Podhradiu.

História

Spišský hrad tvorí so Spišským Podhradím a Spišskou Kapitulou súvislú historickú a sídelnú jednotku – Spišské Podhradie, pôvodne podhradské mestečko Spišského hradu. Donedávna jeden administratívny názov - Spišské Podhradie - spájal tieto tri rôzne osídlenia, každé typické pre svoj druh: rozsiahly stredoveký hrad ako predstaviteľ kráľovskej, teda štátnej moci, v jeho podhradí mesto a na protiľahlom návrší prepošstvo s kapitulou, ktorá bola centrom cirkevnej moci Spiša. Ich situovanie pod horským priesmykom Branisko pri trase prastarej cesty nadväzovalo na husté prehistorické osídlenie z mladšieho paleolitu, neolitu, eneolitu a obdobia halštatu. Na prelome letopočtu sa na hradnom návrší objavuje rozľahlé laténske opevnené sídlisko, prerastajúce svojím osídlením plochu neskoršieho rozľahlého stredovekého hradu.

Veža Bergfrit

Následné slovanské osídlenie sa lokalizovalo na susednej planine vyvýšeného Dreveníka v podobe rozľahlého hradiska. V súvislosti so začlenením severovýchodného, Slovenska do uhorského štátu sa osídlenie, na hradnom vrchu Spišského hradu v priebehu 12. storočia zintenzívnilo. Centrum pôdorysu románskeho, župného hradu tvorila v 12.storočí mohutná kruhová obytná veža v strede opevnenia, ktoré sa rozkladalo na najvyššom bode hradného brala. Veža bola krátko po svojom vzniku zničená pravdepodobne tektonickou poruchou a nahradená, v prvej tretine 13. storočia dnešnou, postavenou v jej tesnom susedstve. V prvej tretine 13.storočia, postavili na šiji brala v mohutnom opevnení priestranný poschodový románsky palác, krátko nato vznikla aj hradná kaplnka situovaná v centrálnej polohe, ktorá slúžila županovi, ale pravdepodobne aj prepoštovi, ktorý sa usídlil na úpätí hradu vo vežovej stavbe v priestore dnešného románskeho predhradia.

Spišský hrad bol jedným z mála hradov, ktoré odolali ničivému tatárskemu vpádu 1241, napriek tomu však zosilnili jeho opevnenie. Na stavebných prácach v 13. storočí sa zúčastňovali severotalianski majstri, ktorí neskôr pracovali aj na stavbe Spišskej Kapituly a v blízkych Spišských Vlachoch, ktoré po nich dostali aj pomenovanie. V 14. storočí pribudlo k hradu nové veľké nádvorie. Dolný hrad - rozmerné dolné predhradie, ktoré bolo sídlom Jiskrových vojsk v 15. storočí, bolo vymedzené opevňovacím múrom, dvoma obytnými vežami a vstupnou vežou. Do centra priestoru umiestnili samostatne opevnenú pevnôstku.

V dru­hej polovici toho istého storočia sa pokúsili noví majitelia hradu - Zápoľskovci o premenu horného hradu na šľachtické sídlo. Ich tri za sebou nasledujúce úpravy a prestavby, ako aj úprava románskeho paláca, doplnili hrad o nové budovy a o kaplnku, ktorú postavili na voľnom priestranstve na nádvorí. Kamenárska huta hradných staviteľov sa zúčastnila aj na stavbe pohrebnej kaplnky na Spišskej Kapitule. V období renesancie patril hrad Thurzovcom a Csákyovcom, ktorí dopĺňali horný hrad stále novými stavbami. Zmenili vstup a prispôsobili ho na delovú obranu. Arkádou a pavlačami v nádvoriach horného hradu sa snažili zjednotiť architektúry, pričom zmenili aj funkciu starších budov na hospodárske (v románskom paláci umiestnili zbrojnicu). Začiatkom 18. storočia však majitelia hrad opustili. Prestal viac vyhovovať nárokom na šľachtické bývanie. Hrad podľahol v roku 1780 požiaru a prestal plniť svoju funkciu.


Súčasný stav

Komplexná pamiatková obnova hradnej ruiny sa začala na základe rozsiahleho archeologického a historicko-architektonického výskumu 1970 (A.Vallašek a A. Fiala). Rozsiahly objekt Spišského hradu sa postupne rekonštruuje, resp. konzervuje pre potreby expozícií Východoslovenského múzea Košice (založeného v roku 1872) ako vlastivedného múzea s krajskou pôsobnosťou. Priestory hradných objektov sú verejnosti prístupné v sezóne (máj-október) denne okrem pondelka od 9.00 do 18.00 h.

Na Spišskom hrade sú verejnosti sprístupnené viaceré objekty - na dolnom nádvorí tzv. náučná trasa, ktorej súčasťou (popri sprístupnených častiach ochranného hradobného múru) sú zachované a rekonštruované základy kruhovej pevnosti Jiskrových vojsk (15. storočie), ďalej barbakán západnej brány stredného nádvoria (14. storočie), základy pravekej stavby kultového charakteru, ako aj základy časti hospodárskych budov (17. storočie). V roku 1985 sa sprístupnila v stavebnom komplexe renesančnej arkádovej chodby a západných gotických palácov na hornom hrade historická expozícia, prezentujúca doklady o osídlení hradného brala od najstarších čias až po výstavbu hradu, a na dokumentáciu politickej a vojenskej moci šľachty, s dôrazom na bojovú techniku hradu v 15.-16.storočí a na feudálnu justíciu.

Zdroj

  • Zámky.sk – zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok.


Fotografie