Stavebné sporenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stavebné sporenie je účelové sporenie. Pri výbere nasporenej sumy pred uplynutím šiestich rokov alebo pri poskytnutí úveru požadujú sporiteľne dokladovanie využitia finančných prostriedkov na stavebné účely.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Stavebné sporenie možno použiť na zabezpečenie bývania, modernizáciu bytu či domu alebo ich rekonštrukciu, na výstavbu rodinného domu a iných záväzkov súvisiacich s týmito účelmi alebo na obnovu bytových domov v spoločenstve vlastníkov.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Stavebné sporenie uviedla na slovenský finančný trh 16. novembra 1992 Prvá stavebná sporiteľňa pre riešenie bytovej otázky aj s podporou štátu poskytovaním štátnej prémie. Neskôr začali ponúkať stavebné sporenie aj ďalšie sporiteľne - VÚB, Wustenrot a ČSOB Stavebná sporiteľňa.

Pôvodne predstavovala štátna prémia 40% z maximálneho ročného vkladu 15 000.- Sk, čo znamenalo pre sporiteľa úročenie sumy 21 000 Sk 3% úrokom p.a. Neskôr jej výška bola znížená na 30% a na pripísanie maximálnej prémie 6000.- Sk bolo treba vložiť 20 000.- Sk. Výška štátnej prémie postupne klesala a dnes percento a sumu pre získanie maximálnej štátnej prémie v príslušnom roku určuje štát podľa vzorca, ktorý zohľadňuje predovšetkým výšku úrokových sadzieb štátnych dlhopisov. V tomto období stavebné sporiteľne ponúkajú ako výhodnejší produkt poskytovanie úverov a medziúverov s nižšími úrokovými sadzbami, ktoré sú fixné počas celej doby splácania a umožňujú aj predčasné splatenie úveru bez následných poplatkov.

Vývoj štátnej prémie od roku 1993
Rok Percento z ročného vkladu Maximálna výška prémie (v EUR) Optimálny ročný vklad (v EUR)
1993 - 1996 40,0 199,16 497,91
1997 - 2000 30,0 199,16 663,88
2001 25,0 149,37 597,49
2002 25,0 132,78 531,10
2003 20,0 99,58 497,91
2004 15,0 82,98 553,24
2005 14,5 82,98 572,33
2006 10,0 66,39 663,88
2007 9,5 66,39 698,83
2008 - 2010 12,5 66,39 531,10
2011 - 2012 10,0 66,39 663,90
2013 11,50 66,39 577,30
2014 8,50 66,39 781,06
2015 5,50 66,39 1.206,93
2016 - 2018 5 66,39 1.327,80
2019 - 2020 2,5 70 2800

Zdroj: Hospodárske noviny [1]

Systém fungovania stavebného sporenia[upraviť | upraviť zdroj]

 • zmluvu o stavebnom sporení možno uzavrieť pre sporiteľa už krátko po jeho narodení, t.j. od 0 rokov veku,
 • za osoby do 18 rokov uzaviera zmluvu zákonný zástupca,
 • cieľová suma pozostáva zo sporenia a možnosti čerpania úveru,
 • sporenie možno realizovať mesačnými splátkami alebo jednorazovými vkladmi,
 • výška cieľovej sumy sa môže zvyšovať alebo znižovať v závislosti od potrieb sporiteľa,
 • jeden sporiteľ môže získať štátnu prémiu iba jedenkrát za rok z prostriedkov vložených do 31.12.príslušného roku na účet vedený v stavebnej sporiteľni,
 • pripísanie štátnej prémie je kontrolovateľné podľa rodného čísla sporiteľa,
 • výšku a dobu splácania úveru alebo medziúveru ovplyvňuje dĺžka sporenia, cieľová a nasporená suma a zvolená tarifa,
 • pre poskytnutie úveru musí byť dodržaná zákonná podmienka dĺžky sporenia minimálne 24 mesiacov a hodnotiace číslo 64,
 • podmienky pre poskytnutie medziúveru a úrokové sadzby k nemu podliehajú obchodnej politike príslušnej sporiteľne.

Výhody a nevýhody stavebného sporenia[upraviť | upraviť zdroj]

Výhody:

 • stavebné sporenie predstavuje výraznú pomoc pre zabezpečenie bývania,
 • nasporené finančné prostriedky sú okrem úrokov zhodnotené o štátnu prémiu,
 • Extra istota v tarife Junior Prvá stavebnej sporiteľne - záväzok sporiteľne vkladať mesačný vklad do nasporenia polovice cieľovej sumy na účet sporiteľa, ak zákonný zástupca uvedený na zmluve zomrie do 18. roku veku dieťaťa a do doby úmrtia uhradil všetky dovtedy predpísané mesačné splátky,
 • výška cieľovej sumy pre Extra istotu je 18 588 €,
 • do tejto výšky ručí štát za vklady v zmysle zákona o ochrane vkladov obyvateľstva,
 • poskytnutie úveru s garantovanou úrokovou sadzbou počas celej doby splácania úveru
 • možnosť predčasného splatenie úveru bez poplatkov
 • do 31. 12. 2014 poskytnutie mimoriadneho úveru do výšky 40 000 € bez objektu záložného práva

Nevýhody:

 • pre získanie štátnej prémie dokladovanie účelového použitia nasporených prostriedkov v prípade zrušenia zmluvy kratšej ako 6 rokov,
 • všetky zmeny a vedenie účtu za každú zmluvu toho istého sporiteľa sú spoplatnená podľa sadzobníka poplatkov,
 • pripisuje sa iba jedenkrát ročne, hoci v minulých rokoch sa pripisovala aj v polročných či štvrťročných intervaloch,

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

 1. BORKO, Peter. Kupujete nový byt? Pomôže vám aj štát. Hospodárske noviny, 11. marec 2015, roč. XXII., čís. 48, s. 16. [www.hnonline.sk Dostupné online]. ISSN 1335-4701.