Strouhalovo číslo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Animácia vytvárania vírov za prekážkou

Strouhalovo číslo je podobnostné číslo, ktoré sa používa v oblasti nízkych Reynoldsových čísel (). Označuje sa symbolom Sr a je bezrozmerné. Dáva do súvisu frekvenciu vytvárania vírov v úplave za prekážkou, jej charakteristický rozmer a rýchlosť prúdenia. Číslo je pomenované podľa Vincenca Strouhala.

Obvykle je určené vzťahom:

,
  • — je charakteristický rozmer (m)
  • — je frekvencia uvolňovania vírov (Hz)
  • — je rýchlosť prúdenia (m.s-1).

Pre ustálené prúdenie má Strouhalovo číslo hodnotu 1.