Reynoldsovo číslo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prúdnice pri laminárnom (a) a turbulentnom (b) prúdení v potrubí

Reynoldsovo číslo alebo zriedkavejšie Reynoldsovo kritérium (značka Re) je dôležitá veličina používaná v hydrodynamike a aerodynamike. Reynoldsovo číslo dáva do vzájomného pomeru zotrvačné sily a viskózne sily pôsobiace pri prúdení tekutín (t. j. kvapalín a plynov). Reynoldsovo číslo je bezrozmerná veličina a podľa jej hodnoty možno určiť, či je tok tekutiny laminárny alebo turbulentný. Pomenované je podľa britského inžiniera O. Reynoldsa, ktorý ho odvodil.

Výpočet Reynoldsovho čísla[upraviť | upraviť zdroj]

Vzťahov na výpočet existuje mnoho, pretože Reynoldsovo číslo má veľmi široké využitie (napr. v chemickom inžinierstve, letectve a pod.) a voľba konkrétneho vzťahu závisí od situácie.

Prúdenie v potrubí[upraviť | upraviť zdroj]

Najjednoduchší vzťah je pre výpočet Reynoldsovho čísla pri prúdení tekutiny v potrubí:

 • — charakteristický rozmer (pri kruhovom potrubí priemer) (m)
 • rýchlosť prúdenia tekutiny v potrubí (m/s)
 • hustota tekutiny (kg/m3)
 • — dynamická viskozita tekutiny (Pa.s)
 • — kinematická viskozita tekutiny (m2/s)

Pohyb v odporovom prostredí[upraviť | upraviť zdroj]

Vzťah pre pohyb pevného objektu v odporovom prostredí je rovnaký,

pričom

 • za charakteristický rozmer dosadíme vonkajší rozmer (napr. pri guli jej priemer)
 • rýchlosť prúdenia je rovná rýchlosti objektu vzhľadom na prostredie.

Význam Reynoldsovho čísla[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa hodnoty Re možno rozlíšiť povahu toku. Hodnota Re, pri ktorom nastáva prechod prúdenia z laminárnej oblasti do turbulentnej sa nazýva kritické Reynoldsovo číslo, jeho hodnota sa väčšinou stanovuje experimentálne pre konkrétne prípady.

Pre prúdenie v potrubí platí:

Príklady hodnôt Re[upraviť | upraviť zdroj]

 • Tok krvi v mozgu Re ≈ 1×102
 • Tok krvi v aorte Re ≈ 1×103
 • Plávajúci človek Re ≈ 4×106
 • Lietadlo Re ≈ 1×107
 • Veľryba Re ≈ 3×108
 • Veľká loď (napr. RMS Queen Elizabeth 2) Re ≈ 5×109

Pre prúdenie ideálnej kvapaliny platí Re = ∞ (pretože η = 0) — prúdenie je pri každej rýchlosti dokonale laminárne, pretože akékoľvek Re << ∞[chýba zdroj].

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]