Preskočiť na obsah

Sval hrudníka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

musculum thoracis

Do tejto skupiny patria:

Svaly tejto skupiny odstupujú od rebier, mostíka a upínajú sa na pletenec hornej končatiny, príp. na humerus.

1. musculus pectoralis major

2. musculus pectoralis minor

3. musculus serratus anterior

  • vlastné svaly hrudníka

Ich najhlbšiu vrstvu tvorí musculus transversus thoracis, ktorý je na vnútornej starne hrudníka a ďalšie dve vrstvy tvoria:

Intrekostálne svaly vypĺňajú priestor medzi rebrami a vykazujú segmentáciu. Týchto svalov je spolu 44, z čoho 22 vonkajších svalov prebieha diagonálne od dolného okraja horného rebra ku kraniálnemu okraju nižšieho rebra. Priťahujú priľahlé rebrá k sebe, tak ich dvíhajú a zväčšujú objem hrudníka pri vdychu. Vlákna vnútorných svalov majú tiež diagonálny smer, ale opačný ako vlákna musculum intercostales externi. Keď je posledný pár rebier fixovaný kontrakciou musculus quadratus lumborum, potom musculum intercostales interni ťahajú rebrá nadol a spôsobujú výdych.