Svalová dystrofia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Svalová dystrofia je znehodnotenie živej hmoty v bunkách a mimo bunky poruchou jej metabolizmu, prípadne jej zloženia. Ide buď o poruchu v rozdelení, množstve alebo zložení súčastí alebo o hromadenie abnormálnych látok. Znehodnotenie sa prejaví abnormálnou činnosťou bunky, ako aj zmenou jej vzhľadu. Starší názov pre túto zmenu je degenerácia, ešte sa často používa. Dystrofické zmeny sa označujú pridaním koncovky -óza (osis) k názvu orgánu alebo látky napr. steatóza, lipomatóza.