Bunka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Bunka pozri Bunka (rozlišovacia stránka).

Bunka je najmenšia stavebná a funkčná jednotka všetkých živých organizmov (okrem vírusov, viroidov a vírusoidov, ak sú aj tieto považované za živé organizmy), ktorá má všetky základné vlastnosti života. Autorom tejto definície je český fyziológ Jan Evangelista Purkyně, ktorý ju prvýkrát vyslovil v roku 1837 na zjazde nemeckých lekárov a prírodovedcov v Prahe.[1]

Môže byť samostatným organizmom alebo len časťou celku neschopnou samostatného života (napr. nervová bunka). V prvom prípade sa hovorí o jednobunkovom, v druhom o mnohobunkovom organizme.

Bunky rôznych skupín živých organizmov sú veľmi rozmanité z hľadiska veľkosti a stavby, ale niektoré vlastnosti majú spoločné. Vnútorný živý obsah každej bunky (protoplast, protoplazma) je ohraničený dvojitou fosfolipidovou membránou (tzv. cytoplazmatickou alebo bunkovou membránou). Vo vnútri bunky sa nachádza genetický materiál vždy vo forme DNA, na rozdiel od vírusov, ktoré v niektorých prípadoch majú len RNA. Všetky bunky obsahujú tiež ribozómy, malé organely slúžiace na syntézu proteínov (bielkovín).

Delenie podľa štruktúry[upraviť | upraviť zdroj]

Existujú dva základné typy bunky, takzvané prokaryotické a eukaryotické.

Základný rozdiel medzi prokaryotickými a eukaryotickými bunkami je ten, že eukaryotické bunky sú vo všeobecnosti zložitejšie štruktúrované ako prokaryotické. Dedičná látka eukaryotov (DNA) je naviazaná na bázické bielkoviny. Majú organely endomembránovej sústavy (okrem jadra sú to napríklad mitochondrie a ďalšie). Týmito a ďalšími znakmi sa odlišujú od organizmov zvaných prokaryoty. Ribozómy eukaryotickej bunky, ktoré sa nachádzajú v cytoplazme, sú typu 80 S, ribozómy v mitochondriách a plastidoch sú približne 70 S, čo zodpovedá veľkosti prokaryotických ribozómov. Táto skutočnosť je jedným z dôkazov podporujúcich endosymbiotickú teóriu vzniku eukaryotických organizmov.

Iba rastlinné eukaryotické bunky majú plastidy, špeciálne organely, ktorých primárnou funkciou je fotosyntéza. Ďalšia odlišnosť rastlinných od iných eukaryotických buniek (napr. živočíšnych) je tá, že majú bunkovú stenu a viac vakuol. Bunkovú stenu majú aj bunky húb a niektorých prokaryotov.

Schéma rastlinnej bunky. Organely (postupne od ľavého dolného rohu): jadrový obal, jadierko, jadro, drsné endoplazmatické retikulum (ER), leukoplast, (ostatná) cytoplazma, Golgiho aparát (GA), bunková stena, peroxizóm, cytoplazmatická membrána, mitochondria, vakuola, chloroplast, plazmodezmy, hladké ER, cytoskelet, malé membránové vezikuly (vačky) - súčasť membránového komplexu ER a GA, ribozóm.
Schéma živočíšnej bunky. Organely: (1) jadierko (2) jadro (3) ribozóm (4) vezikula (membránový vačok), (5) drsné endoplazmatické retikulum (ER), (6) Golgiho aparát, (7) cytoskelet, (8) hladké endoplazmatické retikulum, (9) mitochondria, (10) vakuola, (11) (ostatná) cytoplazma, (12) lyzozóm, (13) centrioly

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Všetky bunky majú schopnosť syntézy bielkovín, rozmnožovania, stálej látkovej a energetickej výmeny s okolím, samoregulácie a prispôsobovania, ukladania a premeny energie a látok (= metabolizmus = asimilácia a disimilácia), rastu a diferenciácie, prijímania a spracúvania podnetov, ako aj pohybu.

Všetky tieto vlastnosti súvisia s pôsobením a vznikom biomolekúl, ktorých vnútorná štruktúra sa značne líši od anorganickej hmoty. V bunke sa nachádzajú v určitých štruktúrach; najcharakteristickejšími sú membránové sústavy z lipidov a bielkovín a bunkové organely.

Vírusy nemajú všetky uvedené vlastnosti, preto sú vlastne len pomerne samostatne existujúcimi bunkovými časťami.

Živá bunka je otvorený, vysoko usporiadaný a dynamický systém. Cez plazmatickú membránu si neustále vymieňa látku, energiu a informácie s okolím. Prebieha to tak, že hoci cez bunku stále tečie hmota a energia, je koncentrácia stavebných látok v bunke približne rovnaká. Reakcie vyžadujúce energiu sú spojené s reakciami uvoľňujúcimi energiu.

Látky prijímané bunkou sú potrebné na:

 • krytie spotreby energie (tuky, cukry)
 • stavbu bunky (bielkoviny, cukry)
 • riadenie bunkovej činnosti (enzýmy, hormóny, bielkoviny)
 • metabolizmus (vitamíny, voda, ióny)

Látky vylučované bunkou sú také, ktoré:

 • bunka nepotrebuje, sú jej škodlivé alebo sú produktom jej metabolizmu (CO2, močovina)
 • potrebujú iné bunky (hormóny, vitamíny, enzýmy)
 • treba na ochranu (protilátky)

Osmotickými vlastnosťami bunky sú osmotický tlak, osmotický potenciál a vodný potenciál.

Tvar[upraviť | upraviť zdroj]

Bunky môžu mať rozmanitý tvar. Základný tvar je guľovitý, s ktorým sa možno stretnúť prevažne u voľných buniek. Bunky zoskupené do tkanív a pletív nadobúdajú rôzne tvary, ktoré sú závislé od ich funkcie a miesta, ktoré v organizme zaberajú. V živočíšnom tele sa nachádza široká škála tvarov buniek od guľovitého až po vláknitý s rôznymi prechodmi. Bunky krycích epitelov bývajú kubické, prípadne valcovité, svalové bunky bývajú vretenovité, väzivové bunky nadobúdajú hviezdicovitý tvar, nervové a kostené majú mnoho výbežkov.

Veľkosť[upraviť | upraviť zdroj]

Podobne sa bunky odlišujú aj veľkosťou. Väčšina buniek svojimi rozmermi neprekročí 10 – 30 µm. Niektoré bunky však dosahujú extrémne rozmery (napr. axóny niektorých nervových buniek človeka dosahujú dĺžku až 1 m). Medzi najväčšie bunky patria živočíšne vajíčka. Najväčšou známou bunkou je vajce pštrosa, ktoré obsahuje veľa prídavných látok a má obsah niekoľko litrov. (Vajcia najväčších druhohorných dinosaurov boli, samozrejme, ešte väčšie.) Medzi najmenšie eukaryotické bunky patria spermie. Čo sa týka dolnej hranice, priemer bunky nemôže klesnúť pod 20 nm. Najmenšie bunky sú mykoplazmy.

Zaujímavé je, hoci to nie je pravidlom, že rozmery buniek a organizmov sú si úmerné. Veľké živočíchy mávajú veľké bunky. Bunky zhodných orgánov u rôznych jedincov majú obyčajne zhodné rozmery. Podobne aj počet buniek v telách živočíchov toho istého druhu kolíše v určitom rozmedzí; napr. človek má približne 25 x 1015 buniek.[2] Sú známe aj prípady, keď je počet buniek stály. Tento jav sa nazýva eutélia a pozoruje sa u niektorých hlístovcov a iných pseudocoelomových živočíchov.

Hmotnosť živočíšnych buniek je priemerne 2 ng.

Bunková diferenciácia[upraviť | upraviť zdroj]

U mnohobunkových organizmov spravidla dochádza k bunkovej diferenciácii, čiže bunky sa v organizme špecializujú na určité funkcie. Zhluk rovnako diferencovaných (teda rovnako špecializovaných) buniek sa nazýva tkanivo alebo pletivo.

Bunky mnohobunkovcov mávajú oproti bunkám jednobunkovcov často aj dodatočné štrukturálne a funkčné vlastnosti, ktoré vyplývajú z nutnosti spolupráce bunky s tkanivom, vedenia látok a vzruchov, mechanického spevnenia a podobne. Niektoré bunky plnia funkcie v organizme aj (alebo výlučne) po svojej smrti, napríklad bunky cievic (tracheíd) v rastlinách.

U človeka sa rozoznáva 5 základných druhov buniek:[1]

Rozmnožovanie a vývin bunky[upraviť | upraviť zdroj]

Bunky sa vždy rozmnožujú delením – pozri Bunkové delenie. Poznáme tri základné typy delenia bunky. Prokaryoty sa rozmnožujú tzv. amitózou. Ďalšie dva typy bunkového delenia, mitóza a meióza sa vyskytujú len u eukaryotov.

Vývin bunky medzi dvoma deleniami sa nazýva bunkový cyklus. Trvanie tohto cyklu je geneticky naprogramované a určuje dĺžku života bunky (u niektorých baktérií 30 minút, niektoré jednobunkovce 24 hodín, nervové bunky toľko ako celý organizmus). Všeobecne platí, že čím je bunka špecializovanejšia, tým menšiu schopnosť delenia má.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b KITTNAR, Otomar a kol. Lékařská fyziologie. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3068-4. S. 11. (po česky)
 2. ČIHÁK. Anatomie 1. Praha : Grada Publishing, 2011 (3. vydanie). ISBN 978-80-247-3817-8. Kapitola Přehled stavby lidského těla, s. 8. (po česky)

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Bunka
 • Spolupracuj na Wikislovníku Wikislovník ponúka heslo slovníka Bunka

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]