Synergetika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Synergetika je vedný odbor skúmajúci všeobecné zákonitosti vytvárania, stability a zániku usporiadaných časových a priestorových štruktúr v zložitých nerovnovážnych systémoch rôznej podstaty (fyzikálnych, chemických, biologických). Skúma napríklad organizáciu spoločenstiev v ekológii, spoluprácu vo všetkých oblastiach ľudskej spoločnosti ako základ spoločenskej existencie, proces vzniku špirálových galaxií atď.

Synergetika je teória o kooperujúcom (spolučinnom) vývine podsystémov v rámci zložitého systému. Týmto vývinom vznikajú nové štruktúry, ktoré však nie sú len mechanickým súčtom vlastností podsystémov. Synergetické procesy prebiehajú v takých systémoch, do ktorých preniká energia z okolia a ktoré sú ďaleko od rovnovážneho stavu (M. Haken). Vo vývinových procesoch majú závažnú úlohu náhodné pohyby jednotlivých prvkov (fluktuácie). Tieto procesy nie sú lineárne, ale cyklické, vlnové, chvejivé a oscilačné. Teóriou synergetiky sa vysvetľujú mnohé procesy vo fyzike, v astronómii, ale aj v ekonomike a vo vývine spoločnosti. Vo vývine jazyka by sa touto teóriou mohli vysvetľovať mnohé javy v kooperujúcich systémoch (fonologickom, gramatickom, ale najmä v lexikálnom).

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.