Systém riadenia skladu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Systém riadenia skladu (angl. warehouse management system) umožňuje podstatne zvýšiť efektivitu práce v sklade pri prijímaní tovarov, či polotovarov, ich uskladňovaní, inventarizácii, sledovaní interných pohybov a stavov, pri vyskladňovaní a distribúcii zákazníkom alebo na ďalšie spracovanie vo vlastných výrobných linkách. V princípe systém pozostáva z prenosných terminálov, príslušného programového vybavenia vrátane interface do existujúceho ERP alebo obdobného centrálneho firemného systému a z rádiovej siete (Wi-Fi) na sprostredkovanie prenosu dát v reálnom čase. Riadený sklad je modulárny a flexibilný systém, takže môže byť úspešne využívaný pri všetkých veľkostiach skladov, počte skladníkov, položiek aj sortimentovej skladbe, teda všade tam, kde je oceňovaný poriadok na sklade.

Zavedenie riadeného skladu prináša hlavne tieto výhody:

 • vyššia produktivitu práce skladových operátorov,
 • možnosť jasnej a aktuálnej väzby výkonových ukazovateľov skladníkov na produktivitu ich práce,
 • podstatne lepšie využitie skladových priestorov,
 • optimalizácia úložných pozícií a lokalizácie skladových položiek,
 • minimalizácia chybovosti ľudského faktora a reklamácií,
 • aktívne využívanie presnej identifikácie prostredníctvom čiarových kódov alebo RFID,
 • poskytovanie aktuálnych informácií o stave skladu v reálnom čase,
 • viacnásobné zrýchlenie inventúr,
 • on-line manažérske reporty na rozličných úrovniach riadenia,
 • odbúranie papierovej evidencie,
 • zvýšenie konkurencieschopnosti a spokojnosti zákazníkov