Teória X a teória Y

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Mnemotechnická pomůcka X x Y

Teória X a teória Y, ktorú sformuloval Douglas McGregor, zdôrazňuje vnímanie ľudskej povahy. Podľa Mc Gregora je spôsob, akým manažér pristupuje k svojim podriadeným a aké pracovné podmienky vytvára, založený na presvedčení manažéra o spôsobe správania sa jeho podriadených.

Názov teórie vyplýva zo snahy nehodnotiť skúmané protikladné typy správania sa, či povahy, preto bolo zvolené neutrálne pomenovanie typu správania sa "X" a "Y".

Typ X[upraviť | upraviť zdroj]

Správanie sa ľudí typu X v pracovnom procese vyplývajúce z ich povahy vnímajú manažéri nasledovne:

 • ľudia majú prirodzený odpor k práci,
 • pokiaľ je to možné, práci sa vyhýbajú, sú leniví
 • sú nechápaví a egocentrickí,
 • majú malú ctižiadostivosť a želá si mať vo všetkom istotu,
 • dávajú prednosť tomu, aby boli stále usmerňovaní, chcú byť riadení,
 • ľudia sa radi poddávajú autorite,
 • vyhýbajú zodpovednosti,
 • ľudia sa prirodzene bránia zmenám.

Z presvedčenia manažérov o vlastnostiach a správaní sa podriadených vychádzajú manažérske praktiky:

 • manažéri sa správajú k ľuďom ako k strojom,
 • dávajú podrobné pokyny, čo urobiť, a ako robiť prácu,
 • dôsledne kontrolujú činnosti podriadených, všetko sledujú,
 • chyby a nedostatky trestajú, hľadajú vinníkov,
 • dávajú plat a pracovnú istotu na prvé miesto,
 • nepýtajú sa na názory svojich podriadených, nediskutujú.

Typ Y[upraviť | upraviť zdroj]

Správanie sa ľudí typu Y v pracovnom procese je vnímané úplne protikladne:

 • ľudia potrebujú robiť zmysluplnú prácu,
 • vynakladajú fyzické a psychické úsilie na prácu tak samozrejme, ako je samozrejmý odpočinok,
 • ľudia sú múdri a tvoriví,
 • sú schopní riadiť a kontrolovať a sami,
 • chcú robiť dobrú prácu a byť lojálni,
 • zodpovednosť prijímajú, ale aj vyhľadávajú,
 • radi preberajú na seba zodpovednosť pri rozhodovaní,
 • podnecujú ich výzvy a zmeny,
 • využívajú dôvtip, predstavivosť a tvorivosť,
 • ľudia vyhľadávajú príležitosť učiť sa,
 • stupeň stotožnenia s cieľmi je úmerný veľkosti odmien spojených s ich dosiahnutím.

V tomto prípade sú manažérske praktiky úplne odlišné ako v prvom prípade:

 • manažéri dôverujú podriadeným a pokúšajú sa učiť z chýb,
 • dovolia robiť ľuďom svoju robotu, nechávajú ich vybrať si, ako prácu spravia,
 • snažia sa ľudí viesť k samostatnosti,
 • sú zdvorilí a rešpektujú práva jednotlivca,
 • vyhľadávajú nápady pre zmenu a zlepšenie od každého,
 • vyhľadávajú nové spôsoby ako urobiť prácu zaujímavejšou.

Zhodnotenie[upraviť | upraviť zdroj]

Teória X je autoritatívna, pesimistická, statická a strnulá, predpokladá vonkajšiu kontrolu pracovníkov. Teória Y je naopak dynamická, optimistická a pružná, počíta s účasťou a so sebakontrolou pracovníkov. Kladie dôraz na zohľadňovanie individuálnych i podnikových potrieb.

Odporúča sa nepoužívať výlučne štýl X. Tieto teórie sú len predpoklady. Dobrí manažéri vychádzajú z predpokladu teórie Y, že ostatní chcú odviesť dobrú prácu, uznávajú dôstojnosť a schopnosti človeka, no prihliadajú aj na nedostatky v chovaní ľudí a korigujú svoje chovanie podľa situácie.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]