Technopark Dubna

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Technopark Dubna (rus. Технопарк Дубна) je vedecko-technologický park v meste Dubna v Rusku, ktorý sa špecializuje na vytváranie intelektuálnych systémov riadenia prostredníctvom veľkých komplexných projektov v ekonomike, priemysle a sociálnej sfére. Výsledkami vedecko-technologického parku Dubna sú programové celky pre široký okruh problémov v oblasti podpory prijímania rozhodnutí a riadenia zložitých technických objektov a komplexov. Použitie týchto systémov v živote a vo svete je široký - sú to obrovské objekty štátneho riadenia, riadenia korporácií: obrana, doprava a logistika, energetika, telekomunikácie, naftový a plynárenský sektor, riadenie pri živelných pohromách a počas mimoriadnych udalostí, medicína, včítanie medicíny katastrof atď.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Technopark Dubna bol založený v roku 1995, vedením mesta v súčinnosti s poprednými vedeckými, konštruktorskými a školskými organizáciami s cieľom inovačného rozvoja.

V roku 2000 sa Technopark Dubna stal súčasťou vedecko - vzdelávacích inštitúcií. V roku 2007 bol vyhlásený za sídlo zvláštneho ekonomického priestoru (zóny).

Zaoberá sa:

  • informačnými technológiami, jadrovými a fyzikálnymi technológiami, nanotechnológiou a surovinami,
  • biotechnológiou, projektovaním lietajúcich strojov, bezpečnostnými systémami,
  • organizáciou a uskutočňovaním vedecko - výskumných a skúšobno - konštruktorských prác v oblastiach informačných, inovačných a medicínskych techológií, podporou a pomocou inovačnej činnosti poskytovaním služieb pri certifikáciách
  • park rozpracováva a pomáha zavádzať podporné systémy na prijatie rozhodnutí na báze expertných systémov a Business Intelligence - t. j. technológie pre analýzu informácií.

Technopark Dubna má vytvorenú vedecko-technickú radu. 60% spolupracovníkov tvoria kandidáti vied a doktori vied. Efektívne pracuje výrobná základňa závodov a firiem. Je nadviazaná úzka spolupráca s poprednými vzdelávacími inštitúciami v otázkach praktického zavádzania do ich života vedeckých poznatkov. Má rozvinutú regionálnu spoluprácu s vedeckými a výrobnými organizáciami Bieloruska, Ukrajiny, Kazachstanu a ďalšími štátmi spoločenstva nezávislých štátov a regiónov Ruska.

Poloha[upraviť | upraviť zdroj]

Vedecko-technologický park Dubna sídli v meste Dubna v Rusku, v meste, ktoré má štatút vedeckého centra. Vedecko-technologický park Dubna sa nachádza 120 km na sever od Moskvy na sútoku rieky Volga a riečneho kanála Moskva. Dopravnú prístupnosť predstavuje federálna cestná doprava, vzdialenosť od medzinárodného letiska Šeremetievo je 90 km. Ďalej je to železničné spojenie včítane expresného rýchlika DUBNA-MOSKVA. Pri výbere sídla bola vzatá do úvahy štátna politika podpory znalostnej ekonomiky. V Dubne je vytvorená zvláštna ekonomická zóna s ohľadom na zavádzanie technických vymožeností a je ruským strediskom pre programovanie.

Vedecko-technologický park Dubna sa venuje týmto činnostiam:

  • vypracovanie a uvádzanie do praxe expertných systémov (t. j. systémov založených na vedomostiach),
  • organizácia a uskutočnenie vedecko-výskumných a skúšobno-konštrukčných prác v oblasti informačných, inovačných a medicínskych technológií.

Zakladajúci a súčasní členovia[chýba zdroj][upraviť | upraviť zdroj]

K zakladateľom technoparku patria vedenie mesta Dubna, štátna vzdelávacia inštitúcia vysokoškolského vzdelania Moskovskej oblasti Medzinárodná univerzita prírody, spoločnosti a človeka Dubna, štátny podnik (spoločnosť) Kozmické spojenie, štátna strojárska konštrukčná kancelária Dúha, Verejná a. s. Závod Tenzor, Stredisko vzdelávania Dubna.

Externý odkaz[upraviť | upraviť zdroj]