Thomsonov jav

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Thomsonov jav je odovzdávanie alebo odoberanie tepla látkou, v ktorej existuje gradient teploty a prechádza ňou elektrický prúd. Podstatu javu je možné hľadať v existovaní elektrónov s rôznou energiou pozdĺž teplotného gradientu látky a ich presúvaním v látke. Presun je spôsobený vonkajším elektrickým poľom. Pri prechode elektrónov v smere teplotného gradientu, sa elektróny snažia doplniť energiu z okolitého priestoru a látka sa tým pádom ochladzuje. Prechodom látkou proti teplotnému gradientu odovzdávajú energiu a látka sa otepľuje.