Tokajské víno

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tokajská pivnica

Tokajské víno je označenie vína z vinohradníckej oblasti Tokaj.

Nižšie uvedené členenie je v zmysle zákonnej normy platnej na Slovensku (zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve) v znení zákona č. 198/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. 6. 2010.

Vo vinohradníckej oblasti Tokaj možno vyrábať

 • víno bez zemepisného označenia,
 • víno s chráneným zemepisným označením,
 • víno s chráneným označením pôvodu.

Víno s chráneným označením pôvodu možno označiť ako tokajské, iba ak:

 1. sa vyrába výlučne z hrozna odrôd Furmint, Lipovina, Muškát žltý a Zeta,
 2. najvyšší hektárový výnos neprekročil 9 500 kg/ha alebo 14 000 kg/ha, ak ide o víno označené ako Furmint, Lipovina a Muškát žltý,
 3. hrozno na jeho výrobu bolo osvedčené kontrolným orgánom,
 4. bola mu priznaná ochrana podľa osobitného predpisu,
 5. je preň vypracovaná špecifikácia a podmienky tejto špecifikácie spĺňa.

Na označovanie tokajského vína s chráneným označením pôvodu sa uvádza názov chráneného označenia pôvodu a možno uvádzať názov väčšej alebo menšej zemepisnej jednotky, z ktorej víno s chráneným označením pôvodu pochádza. Názov tejto jednotky možno uviesť aj ako prídavné meno pred výrazom víno.

V označení vína s chráneným označením pôvodu možno uvádzať tradičný výraz „akostné víno“, „akostné víno s prívlastkom“, „sekt vinohradníckej oblasti“, „sekt V. O.“ alebo „pestovateľský sekt“, alebo výraz „Districtus Slovakia Controllatus“ alebo skratka „D. S. C.“, alebo jeho symbol, ak víno bolo certifikované.

Tokajské víno vyrobené na území Slovenska možno uvádzať na trh len vo fľašiach na to určených. Povinnosť plnenia vína do fliaš sa nevzťahuje na tokajské víno ponúkané na konzumáciu priamo v pivnici výrobcu.

Ak je tokajské víno s chráneným označením pôvodu označené tradičným výrazom samorodné, výber 3-putňový až 6-putňový, mášláš, forditáš, výberová esencia a esencia, v označení vína sa uvádza štátne kontrolné číslo podľa certifikátu.

Tradičné názvy tokajských vín[upraviť | upraviť zdroj]

Ak je tokajské víno s chráneným označením pôvodu označené tradičným výrazom samorodné, výber 3-putňový až 6-putňový, mášláš, forditáš, výberová esencia a esencia, v označení vína sa uvádza štátne kontrolné číslo podľa certifikátu.

Samorodné[upraviť | upraviť zdroj]

Tradičným výrazom samorodné víno možno tokajské víno označiť, ak sa vyrába alkoholovým kvasením z hrozna tokajských odrôd, dopestovaného na kvalifikovaných honoch, ak nie sú priaznivé podmienky na hromadnú tvorbu cibéb.

 • samorodné suché sa vyrába v ročníkoch nepriaznivých na tvorbu cibéb alebo z hrozna dopestovaného na kvalifikovaných honoch, z ktorého strapcov boli vopred povyberané cibéby na výrobu tokajských výberových vín; hrozno musí mať cukornatosť najmenej 21 NM a vyrobené víno musí mať obsah zvyškového prírodného cukru do 10 g/l,
 • samorodné sladké sa vyrába z hrozna dopestovaného na kvalifikovaných honoch s čiastočným podielom cibéb, ktoré sa z hrozna nevyberajú a spracúvajú sa spolu s ostatným hroznom, ktoré musí mať cukornatosť najmenej 24 NM; víno má obsah prírodného cukru nad 10 g/l.

Samorodné suché víno a samorodné sladké víno možno uvádzať na trh najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

Nemožno miešať hrozno a mušt tokajských odrôd dopestovaných na kvalifikovaných honoch s hroznom a muštom tokajských odrôd pochádzajúcich z vinohradníckych honov, ktoré neboli zatriedené ako kvalifikované hony.

Výber[upraviť | upraviť zdroj]

Tokajský výber 3-putňový

Tradičným výrazom výber možno tokajské víno označiť, ak sa vyrába alkoholovým kvasením po zaliatí cibéb dopestovaných na kvalifikovaných honoch muštom s cukornatosťou najmenej 21 NM alebo vínom rovnakej kvality a rovnakého ročníka pochádzajúceho z kvalifikovaných honov. Podľa množstva pridaných cibéb sa tokajský výber člení na 3-putňový až 6-putňový.

Výber možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

Mášláš[upraviť | upraviť zdroj]

Tradičným výrazom mášláš možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z kvalifikovaných honov, naliateho na kvasničné kaly tokajského samorodného vína alebo tokajského výberu.

Mášláš možno uvádzať na trh najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

Forditáš[upraviť | upraviť zdroj]

Tradičným výrazom forditáš možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z kvalifikovaných honov, naliateho na matolinové výlisky z cibéb dopestovaných na kvalifikovaných honoch.

Forditáš možno uvádzať na trh najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

Výberová esencia[upraviť | upraviť zdroj]

Tradičným výrazom výberová esencia možno tokajské víno označiť, ak je víno získané alkoholovým kvasením cibéb z kvalifikovaných honov. Pri zbere sa vyberajú osobitne bobule hrozna, ktoré sa hneď po spracovaní zalejú muštom pochádzajúcim z definovaného vinohradu alebo tokajským vínom totožného ročníka, ktoré obsahuje aspoň 180 g/l prírodného cukru a 45 g/l bezcukorného extraktu.

Výberovú esenciu možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

Esencia[upraviť | upraviť zdroj]

Tradičným výrazom esencia možno tokajské víno označiť, ak je víno získané pomalým kvasením samotoku, ktorý sa získa zo zvlášť vyberaných cibéb dopestovaných na kvalifikovaných honoch. Esencia obsahuje aspoň 450 g/l prírodného cukru a 50 g/l bezcukorného extraktu.

Esenciu možno uvádzať na trh najskôr po troch rokoch vyzrievania, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

Furmint[upraviť | upraviť zdroj]

Tradičným výrazom Furmint možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Furmint s prímesou spolu najviac 15 % hrozna odrôd Lipovina a Muškát žltý, vypestovaného na kvalifikovaných honoch.

Lipovina[upraviť | upraviť zdroj]

Lipovina

Tradičným výrazom Lipovina možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Lipovina s prímesou spolu najviac 15 % hrozna odrôd Furmint a Muškát žltý, vypestovaného na kvalifikovaných honoch.

Muškát žltý[upraviť | upraviť zdroj]

Tradičným výrazom Muškát žltý možno tokajské víno označiť, ak je víno vyrobené alkoholovým kvasením hrozna odrody Muškát žltý s prímesou spolu najviac 15 % hrozna odrôd Furmint a Lipovina, vypestovaného na kvalifikovaných honoch.

Nemožno miešať hrozno a mušt tokajských odrôd dopestovaných na kvalifikovaných honoch s hroznom a muštom tokajských odrôd pochádzajúcich z vinohradníckych honov, ktoré neboli zatriedené ako kvalifikované hony.

Mušt a víno pochádzajúce z vinohradníckych honov, ktoré neboli zatriedené ako kvalifikované hony, sa musí skladovať oddelene, pričom skladovacia nádoba musí byť opatrená takým označením, ktoré nespochybniteľne poukazuje na pôvod muštu alebo vína. Mušt a víno cudzieho pôvodu dovezené výlučne na domácu spotrebu možno skladovať aj s muštom alebo vínom z vinohradníckych honov, ktoré neboli zatriedené ako kvalifikované hony, jeho pôvod však musí byť označený na skladovacej nádobe.

Vyvážať hrozno, mušt a víno z Tokaja možno len po predchádzajúcom ohlásení Tokajskému združeniu.

Dovážať na územie Tokaja hrozno nad 75 kg, mušt a víno na ďalšie spracovanie nad 50 l možno len s povolením Tokajského združenia.

Na vína naplnené do fliaš sa tieto dovozno-vývozné obmedzenia nevzťahujú.

Na území Tokaja je zakázané vyrábať aromatizované víno.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

 • Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. 6. 2010

Ďalšia literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

 • ŽADANSKÝ, Juraj. Z dejín a súčasnosti tokajského vinohradníctva a vinárstva. Trebišov : Vlastivedné múzeum v Trebišove, 2009. 207 s. ISBN 978-80-89412-07-5.