Trestný rozkaz

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Trestný rozkaz je v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky zjednodušená forma odsudzujúceho rozhodnutia v trestnom konaní, ktorý má povahu odsudzujúceho rozsudku. Možno ním rozhodnúť o vine, o treste, o náhrade škody a o ochrannom opatrení.[1] Právnu úpravu trestného rozkazu obsahujú §§ 353 – 357 Trestného poriadku.[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. IVOR, Jaroslav a kol. Trestné právo procesné. Bratislava: IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X. Zdroj: trestný rozkaz [online]. In: Tezaurus trestného práva. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 2018-05-03 [cit. 2020-06-13].
  2. zákon č. 301/2005 Z. z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení neskorších predpisov [online]. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, [s. a.] [cit. 2020-06-13].