Preskočiť na obsah

Tretia kniha Ezdrášova

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Tretia kniha Ezdrášova (lat. Tertius liber Esdrae, skratka 3 Esd) je nekanonická kniha (apokryf) Starého zákona. Kniha bola pridaná do Septuaginty a prešla aj do jej prekladov. Napísaná bola v hebrejskom alebo aramejskom jazyku.

Obsah knihy je v podstate zhodný s koncom Druhej knihy kroník, Knihou Ezdrášovou a časťou Knihy Nehemiášovej. Kniha vyzdvihuje úlohy Joziáša (Jošiáša), Zorobábela (Zerubábela) a Ezdráša v náboženskej reforme národa.

Poradové číslo knihy sa rôznych verziách Biblie líši. V Septuaginte sa väčšinou označuje ako Ezdráš 1 a nachádza sa pred knihou označenou ako Ezdráš 2 (ktorá je vlastne spojenou Knihou Ezdrášovou a Knihou Nehemiášovou). Vo Vulgáte má poradové číslo Ezdráš 3, v slovanských verziách je označená ako Ezdráš 2. Anglická Biblia kráľa Jakuba ju označuje ako Ezdráš 1. Niekedy sa označuje ako "grécky Ezdráš".

Literatúra

[upraviť | upraviť zdroj]