Výhonok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Výhonok kuklíka mestského Geum urbanum
O výhonku na wikipédii pozri Wikipédia:výhonok.

Výhonok (lat. frons) je nadzemná časť cievnatej rastliny. Výhonok sa ďalej delí na stonku a listy. Jeho opakom, tzn. podzemnou časťou rastliny, je koreň.

Ako výhonok sa niekedy označuje len rastový vrchol rastliny (púčik), ktorý ešte nie je diferencovaný na stonku a listy.

Rastliny, ktorých súčasťou tela je výhonok, sú cievnaté rastliny. Opakom sú stielkaté rastliny. Výhonok je charakteristický tým, že má diploidný, prípadne polypoidný počet chromozómov v bunkách (čím sa líši napríklad od stielky machorastov, ktorá síce svojim tvarom niekedy pripomína stonku s listami, ale počet chromozómov v jeho bunkách je haploidný). Ďalším znamok výhonku je prítomnosť chloroplastov a asmilačných farbív minimálne v niektorých jeho častiach. Druhotne (u heterotrofných rastlín) alebo v čase vegetačného pokoja však môžu tieto farbivá chýbať.