Výslovnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
O vyjadrenosti pozri Explicitnosť.

Výslovnosť slov, viet a celej reči je spôsob, ktorým jedinec vytvára zvuky, z ktorých sa skladá hovorená reč. Výslovnosť je ovplyvnená použitým jazykom, oblasťou, kde používateľ jazyka žije, jeho pôvodom, vzdelaním a aj jeho osobnosťou.

Správna výslovnosť je dôležitou súčasťou hovorového aj spisovného jazyka. Kodifikácia správnej výslovnosti je spravidla udržovaná predovšetkým jazykovedcami a na hereckých školách. Javisková výslovnosť má dlhú tradíciu.

Slovenská spisovná výslovnosť je záväzne regulovaná posledným vydaním knihy Ábela Kráľa Pravidlá slovenskej výslovnosti.