Vavrinec (učeník Cyrila a Metoda)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Svätý Vavrinec (gr. Λαυρεντιος, csl. Лаѵрентїй) bol jedným z najvýznamnejších učeníkov svätých Cyrila a Metoda. Spomína sa v niekoľkých prameňoch, napríklad v Živote Klimenta Ochridského od arcibiskupa svätého Teofylakta Ochridského (prelom 11.-12.stor.) či v Rozprave o preklade Svätého písma (15. stor.). Niekedy sa spomína spolu so sedmopočetníkmi, resp. namiesto sv. Sávu. Preto sa niektorí bádatelia domnievajú, že Vavrinec a Sáva sú jedna a tá istá osoba a Sáva je Vavrincovo mníšske meno. Iní sa domnievajú, že ide o dve osoby. O jeho pôvode, živote, diele a pôsobení v rámci cyrilo-metodskej misie sa nevie nič presnejšie, na základe mena sa usudzuje, že mohol byť z Panónie.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • ŠKOVIERA, Andrej. Svätí slovanskí sedmopočetníci. 1. vyd. Bratislava : Slovenský komitét slavistov - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2010. 247 s. Dostupné online. ISBN 978-80-89489-02-2. S. 15-21.
  • ŠKOVIERA, Andrej: Učeníci svätých Cyrila a Metoda – pokračovatelia byzantsko-slovanskej misie. In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí III. Ed. Jaroslav Coranič. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, s. 36. Dostupné online ISBN 978-80-555-0850-4