Vecné bremeno

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vecné bremeno predstavuje obmedzenia vlastníka nehnuteľnosti voči inej osobe tak, že je povinný niečo strpieť, zniesť alebo konať, pričom sú čiastočne obmedzené jeho vlastnícke práva.

Vznik vecného bremena[upraviť | upraviť zdroj]

Vecné bremeno vzniká spísaním osobitnej zmluvy, ktorá je následne vkladaná do katastra. V prípade, že o vzniknutí vecného bremena rozhoduje štátny orgán, zápis do katastra sa neuskutočňuje.

K vzniku vecného bremena najčastejšie dochádza v dedičských konaniach, či v prípadoch, ak vlastník stavby nie je vlastníkom priľahlého pozemku, a okrem neho neexistuje k stavbe iná prístupová cesta. Predmetom vecného bremena môže byť aj osoba, pričom toto bremeno zväčša zaniká až jej smrťou.

Možnosti zrušenia vecného bremena[upraviť | upraviť zdroj]

V prípade prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosť s vecným bremenom, je toto bremeno aj naďalej zachované. Ak však vznikne hrubý nepomer medzi bremenom a výhodami oprávneného, je možné toto bremeno za primeranú náhradu obmedziť, zrušiť alebo namiesto neho poskytovať trvalú finančnú náhradu.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • §151n 60/1964 Zb.
  • §151o 60/1964 Zb.
  • §151p 60/1964 Zb.