Vikár

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vikár (z lat. vicarius – zástupca) môže byť:

 • v katolíckej cirkvi označenie viacerých funkcií
  • farský vikár - zástupca farára, pozri kaplán
  • priamy zástupca biskupa, pozri generálny vikár
  • zástupca biskupa pre určitú oblasť, pozri biskupský vikár
  • zástupca biskupa, vykonávajúci jurisdikčnú biskupskú moc (tzv. oficiál), pozri súdny vikár
  • pápežom menovaný menovaný prelát, pápežský legát, nuncius alebo administrátor poverený riadením niektorého úradu namiesto riadneho správcu, pozri apoštolský vikár
  • v minulosti kňaz, ktorý v období sedisvakancie zastupoval ordinára, pozri kapitulárny vikár
 • v anglikánskej cirkvi označenie kňaza, pozri vikár (anglikánska cirkev)
 • v protestantských cirkvách označenie absolventa alebo študenta teológie, pozri vikár (protestantizmus)
 • v Cirkvi československej husitskej označenie farára, ktorý koordinuje činnosť ďalších farárov, pozri vikár (husitská cirkev)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.