Vladimír Smékal

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vladimír Smékal
český psychológ
Vladimír Smékal
Narodenie15. február 1935 (88 rokov)
Nový Jičín, Česko-Slovensko
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Vladimír Smékal

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., (* 15. február 1935, Nový Jičín) je český psychológ a emeritný profesor Masarykovej univerzity. Vyštudoval psychológiu a filozofiu na Filozofickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne a počas svojej kariéry vystriedal rad pozícií a zamestnaní. Zaoberal sa najmä psychológiou osobnosti, metodológiou psychológie, psychológiou náboženstva a psychodiagnostikou. Okrem výskumnej činnosti a pedagogického pôsobenia na vysokých školách vedie prednášky pre manažérov a pracovníkov pomáhajúcich profesií a v súčasnej dobe sa zameriava najmä na aspekty občianskej zrelosti a výchovy k nej.

Zamestnanie a profesijné pôsobenie[upraviť | upraviť zdroj]

Ešte pred ukončením dvojodborového štúdia psychológie a filozofie nastúpil Vladimír Smékal ako psychológ do záchytného detského domova v Pardubiciach, kde pôsobil jeden rok. Po získaní diplomu v roku 1958 začal učiť na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity, kde ako pedagóg pôsobí dodnes. V rokoch 1966-1968 bol vedúcim Strediska pre psychodiagnostické pomůcky pri VÚDPaP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) v Bratislave a v rokoch 1968-1970 vedúcim vedeckovýskumného oddelenia n. p. Psychodiagnostica.

Medzi rokmi 1990-1997 bol vedúcim Psychologického ústavu Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Po roku 1997 prešiel na novo vznikajúcu Fakultu sociálnych štúdií, kde niekoľko rokov pôsobil ako prodekan pre vedu a prevzal aj vedenie Laboratória pre výskum detí a mládeže pri Fakulte sociálnych štúdií, v ktorom zotrval do roku 2000, kedy založil Výskumné centrum vývoja osobnosti a etnicity a stal sa jeho riaditeľom.

V súčasnosti je zamestnancom Centra občianskeho vzdelávania v Brne. V roku 2010 sa stal emeritným profesorom na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity, externe vyučuje tiež na Fakulte humanitných štúdií Karlovej univerzity v Prahe a na Teologickej fakulte Univerzity Palackého v Košiciach. Okrem pedagogickej dráhy sa skôr priamo zaoberal výchovou detí a mládeže a úzko spolupracoval napríklad s Prázdninovou školou Lipnice.

Za svoju činnosť získal niekoľko ocenení, napríklad Cenu mesta Brna za výchovu a vzdelávanie v roku 2011.[1]

Výber z diela[upraviť | upraviť zdroj]

  • Smékal, Vladimír. Význam duchovní dimenze rodinného života. ČR : Neuvedeno, 2006. Poutník, roč. XIII, č. 1, s. 15-17. ISBN E 16140.
  • Smékal, Vladimír. Víš, jak žít? Osm úvah nad básní R. Kiplinga "Když ..." o vedení dobrého života. 1. vydání. Brno : Cesta, 2006. Edice neuvedena. ISBN 80-7295-089-4.
  • Smékal, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. 2., opravené vydání. Brno : Barrister & Principal, 2004. 523 s. Studium. ISBN 80-86598-65-9.
  • Smékal, Vladimír. Rizikové a protektivní faktory v utváření osobnosti dětí různých etnik. Brno : Barrister&Principal, 2003. 8 s. edice psychologie. ISBN 80-85947-82-X.
  • Smékal, Vladimír. Spiritualita a psychoterapie. Psychologie dnes, Praha : Portál, 7s. 26-27. ISSN 1211-5886. 2001.
  • Smékal, Vladimír. Kvalitativní metodologie jako východisko z krize věd o člověku. Brno : Elysium, 2000.
  • Smékal, Vladimír – Kotková, Lucie. Duchovní dimenze osobnosti a morální jednání adolescentů. In Sociální procesy a osobnost. Brno : Masarykova Univerzita, 1999. s. 137-140. ISBN 80-210-2228-0.
  • Smékal, Vladimír – Vážanský, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. Brno : Paido, 1995.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Vladimír Smékal na českej Wikipédii.