Vladimír Varinský

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vladimír Varinský
historik
historik
Narodenie26. apríl 1954 (66 rokov)
Martin
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Vladimír Varinský

Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. (* 26. apríl 1954, Martin) je slovenský historik, zaoberajúci sa národnými dejinami 20. storočia. Skúma predovšetkým politické a hospodárske problémy po roku 1945 so zameraním na problematiku protikomunistického odboja, ľudáckeho povojnového exilu a kolektivizácie.

Životopis[upraviť | upraviť kód]

Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história – filozofia (1978), kde získal titul doktora filozofie (1980) a vedeckú ašpirantúru (1987). Na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela mu bol udelený titul docent (1994) a profesor (2004).

Po ukončení štúdia pracoval v Múzeu Slovenského národného povstania. Od januára 1980 pôsobil na Ústave marxizmu-leninizmu Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici na pozícii odborného asistenta. V roku 1990 bol po absolvovaní vnútorného konkurzu preradený na novozriadenú Katedru histórie Fakulty humanitných a prírodných vied UMB, ktorá sa od roku 1995 stala súčasťou samostatnej FHV UMB. V rokoch 1995 – 2001 vykonával na FHV UMB funkciu prodekana pre vedu a zahraničné styky. Súčasne bol členom Vedeckej rady FHV UMB, predsedom edičnej komisie FHV, predsedom redakčnej rady zborníka FHV, členom komisie pre vedu a techniku UMB a komisie pre medzinárodné vzťahy UMB. V rokoch 1997 – 2000 bol členom Vedeckej rady Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Od roku 2001 pracoval vo funkcii vedúceho Katedry histórie FHV UMB a v roku 2004 sa stal dekanom FHV UMB. V rokoch 2004 – 2012 bol predsedom Vedeckej rady FHV UMB a členom viacerých vedeckých rád akademických a výskumných inštitúcií na Slovensku a v zahraničí (VR UMB, VR FF OU v Ostrave, VR SVÚ SAV v Košiciach a VR FZ SZU v Bratislave, VR Múzea SNP v Banskej Bystrici). V súčasnosti je členom Vedeckej rady FHV UMB, Vedeckej rady UMB v Banskej Bystrici, Vedeckej rady SVÚ SAV v Košiciach a Vedeckej rady Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Na katedre histórie prednáša všeobecné dejiny v 20. storočí a národné dejiny po roku 1945. Ďalej pedagogicky zabezpečuje predmety: úvod do štúdia, historický proseminár a propedeutika historikovej práce.

Je autorom troch monografií a viacerých štúdií v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch.

Ocenenia[upraviť | upraviť kód]

V roku 2000 získal cenu rektora UMB v Banskej Bystrici v oblasti vedy, výskumu a umenia za rok 1999.

V roku 2012 bola mu rektorkou UMB v udelená zlatá medaila za riadenie a rozvoj Fakulty humanitných vied UMB a prácu v orgánoch fakulty a univerzity.

Výber z prác[upraviť | upraviť kód]

  • VARINSKÝ, V.: Nútené práce na Slovensku v rokoch 1945 – 1953. Banská Bystrica : UMB, 1996, 46 s. ISBN 8080550018
  • VARINSKÝ, V.: Jozef Vicen a Biela légia. Banská Bystrica : UMB, 2003, 122 s. ISBN 8080558442
  • VARINSKÝ, V.: Tábory nútenej práce na Slovensku v rokoch 1941 – 1953. Banská Bystrica : UMB, 2004, 125 s. ISBN 8080559732

Literatúra[upraviť | upraviť kód]

  • SNOPKOVÁ, Blanka - KLIMOVÁ, Anna - ALBERTOVÁ, Henrieta (eds.): Osobnosti Banskej Bytrice na začiatku tretieho tisícročia. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010, s. 262. ISBN 978-80-89388-34-9

Iné projekty[upraviť | upraviť kód]