Preskočiť na obsah

Vodojem

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vodojem v Trnave

Vodojem je inžinierska stavba, ktorá sa zaraďuje medzi umelé akumulačné nádrže.

Charakteristika a konštrukčné riešenie[upraviť | upraviť zdroj]

Vodojem je železobetónová alebo oceľová akumulačná nádrž, ktorá slúži ako zásobník na vodu. Najvhodnejším a najčastejšie používaným tvarom je kruhový valec. Konštrukčné riešenie je závislé od miestnych podmienok. Vodojemy sú vežového typu alebo podzemné, ktoré sú vzhľadom na hospodárnosť výstavby výhodnejšie. Vežový typ je používaný v rovinnom prostredí.

Podzemné vodojemy sú najčastejšie monolitické kryté nádrže s prefabrikovaným stropom, ktoré majú tvar plochých valcov, prípadne sú riešené ako pravouhlé. Sčasti sa zapúšťajú do terénu, nadzemná časť sa chráni zemnými násypmi. Často sú umiestňované vo dvojiciach, prípadne trojiciach.

Vežové vodojemy na rozdiel od podzemných potrebujú samostatnú nosnú konštrukciu a ochranný plášť. Nádrž môže byť železobetónová alebo oceľová. V niektorých prípadoch sa používajú menšie celokovové vodojemy. Ich nosná konštrukcia je výrazne subtílna a preto sa stabilita zabezpečuje kotviacimi oceľovými lanami.

Na kontrolu prevádzky a ľahkú údržbu tejto inžinierskej stavby je nevyhnutné vytvoriť manipulačnú komoru. Pri podzemných vodojemoch sa pre kontrolu a tiež z dôvodu možného úniku vody navrhuje pod základovou škárou odvodňovací systém. Priestor nádrže musí byť nad hladinou vody dobre prevetrávaný.

Funkcie[upraviť | upraviť zdroj]

Akumulačná funkcia – vodojem v zmysle zásobníka vody zabezpečuje plynulú dodávku vody v prípade jej nerovnomerného odberu počas dňa. Objem vodojemu sa dimenzuje pre konkrétne potreby.

Tlaková funkcia – vodojem zabezpečuje vo všetkých miestach vodovodnej siete požadovaný minimálny hydrodynamický pretlak (0,15 – 0,2 MPa). Výška tlaku je obmedzená na 0,6 MPa, výnimočne 0,8 MPa. Vodou zásobovanú oblasť s veľkými výškovými rozdielmi je nutné rozdeliť na jednotlivé tlakové pásma ktoré majú samostatné vodojemy. V niektorých prípadoch sa na udržanie správnych tlakových pomerov musia okrem vodojemov použiť aj tlakové stanice s vysokotlakovými čerpadlami. Tlakové pomery v rozvodnej sieti sú závislé od spôsobu dopravy vody, nerovnomernosti odberu počas dňa a situovaním vodojemu.

Požiarna a rezervná funkcia – vodojem zabezpečuje určený objem požiarnej vody a taktiež slúži ako zásoba v prípade poruchy.

Vodojemy nemusia nevyhnutne plniť všetky tri funkcie. Ak vodojem plní iba funkciu tlakovú, použije sa tlaková stanica.

Architektonický výraz[upraviť | upraviť zdroj]

Vodojemy vežového typu (pozri vodárenská veža) sú dominantnými prvkami v krajine dotvárajúce jej celkový ráz. Z toho dôvodu je snaha aj o ich zaujímavé architektonické stvárnenie. Niektoré vodojemy sa vďaka svojej tvarovej originalite alebo výnimočnému konštrukčnému riešeniu stali charakteristickými stavbami svojho mesta. Na Slovensku patrí medzi najvýznamnejšie vodojemy vodojem v Trnave, ktorého autorom je významný slovenský architekt Emil Belluš.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • BAŽANT, Zdeněk. Betonové konstrukce III : konstrukce plošné, nádrže a zásobníky. Brno : CERM, 2002. ISBN 8021420596.
  • BROŽA, Vojtěch, et al. Vodohospodářské stavby. 3. vyd. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 8001031756.