Preskočiť na obsah

Vojnický potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vojnický potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Nitriansky kraj
Okres Komárno
Obce Bátorove Kosihy, Búč, Moča
prameň Bátorove Kosihy
 - poloha Chrbát (vrch)
 - výška 134 m
 - súradnice 47°50′57″S 18°23′15″V / 47,8493°S 18,3875°V / 47.8493; 18.3875
Ústie Modriansky potok
 - poloha Moča
 - výška 106 m
 - súradnice 47°46′52″S 18°25′12″V / 47,7810°S 18,4201°V / 47.7810; 18.4201
Dĺžka 10,6 km
Rád toku III.
Hydrologický identifikátor 4-20-02-58
poloha ústia
poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Vojnický potok[1] je potok v regióne Podunajsko na území obcí Bátorove Kosihy, Búč a Moča v okrese Komárno v Nitrianskom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská pahorkatina, v geomorfologickom podcelku Hronská pahorkatina[2]. Je ľavostranným prítokom Modrianskeho potoka a má dĺžku 10,6 km. Je vodným tokom III. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v 134 m n. m. v zmiešanom poľnohospodárskom a lesnom extraviláne na území obce Bátorove Kosihy v časti obce Vojnice na juhovýchodnom svahu vrchu Chrbát s 271 m n. m.[3].

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa na území obce Bátorove Kosihy preteká juhovýchodným smerom, v 124 m n. m. vteká do intravilánu obce Bátorove Kosihy časť obce Vojnice, v 120 m n. m. vyteká z intravilánu obce do jej extravilánu, v 118 m n. m. preteká cez Vojnický rybník, mení smer na juh až juhozápad, v 114 m n. m. preteká cez hranicu obcí Bátorove Kosihy časť obce Vojnice a Búč a zároveň priberá Rybničný kanál ako ľavostranný prítok, mení smer na juhozápad, v 113 m n. m. preteká cez vodnú nádrž Búčsky rybník, v 107 m n. m. preteká cez hranicu obcí Búč a Moča a vteká na územie obce Moča, v 106 m n. m. vo východnej oblasti poľnohospodárskeho extravilánu ústi do Modrianskeho potoka ako jeho ľavostranný prítok. Vojnický potok s výnimkou Rybničného kanála nemá viacero prítokov.[4][5][6].

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Motivantom názvu vodného toku Vojnický potok bol niekdajší názov obce (v súčasnosti názov jednej z dvoch častí obce, na území ktorej vodný tok pramenil a pretekal). Štandardizovaným názvom obce Bátorove Kosihy bol v rokoch 1948 – 1991 sídelný názov Vojnice. Toponymum Vojnice od roka 1991 plní funkciu iba záväzného názvu jednej z dvoch častí obce: Mikulášov Dvor a Vojnice. Najstarší dochovaný písomný záznam názvu osady (obce) v období pomenovacieho procesu sa viaže k roku 1156 v podobe Kesceu; neskôr 1263 Kezu, 1786 Bátorkes, 1808 Kesy, 1927 – 1948 Bátorove Kesy, 1948 – 1991 Vojnice, 1992 – Bátorove Kesy[7]. Z toponyma Vojnice rozšírením o formant -cký a kombináciou so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojslovné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou zložené z prídavného mena a z podstatného mena) v podobe Vojnický potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[8][9]. Názov vodného toku Vojnický potok bol štandardizovaný v roku 1978[10]. V priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Vojnický potok je jedinečným hydronymom (máj 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-05-07.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-05-06]
  3. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 143, 165. 079-902-87 NVA
  4. Geografické názvy okresu Komárno A20. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-380/1991 z 26.7.1991. 74 s. S. 45, 46, 55, 64. ISBN 80-900509-3-X.
  5. Priebeh vodného toku Vojnický potok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-05-08].
  6. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 143, 165. 079-902-87 NVA
  7. Miroslav Kropilák. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1978. 532, 3. diel s. S. 279.
  8. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  9. Milan Majtán. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997).. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998. 600 s. ISBN 80-224-0530-2. S. 29.
  10. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Západoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-108/1978 z 30.3.1978, Kartografické informácie 10. 122 s. S. 114. Bratislava 1979. 79-904-79.