Webový server

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Webový server môže byť:

  1. Počítač, ktorý je zodpovedný za vykonávanie príkazov HTTP od klientov – programov zvaných webový prehliadač. Vykonaním požiadavky sa rozumie odoslanie webovej stránky. Webové stránky sú obvykle dokumenty HTML.
  2. Počítačový program, ktorý vykonáva činnosti opísané vyššie.

Všeobecné vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Jednotlivé webové servery sa môžu v rôznych jednotlivostiach značne líšiť. Napriek tomu majú niekoľko spoločných vlastností.

Každý webový server je pripojený k počítačovej sieti a prijíma požiadavky v tvare HTTP. Na základe požiadavky zasiela ako odpoveď požadovanú HTML stránku. Odpoveď obvykle predstavuje nejaký HTML dokument, ale môže to byť i dokument v inom formáte – text, obrázok a pod.

Zdroj poskytovaných informácií[upraviť | upraviť zdroj]

Webový server má v zásade dve možnosti, ako získavať informácie, ktoré vracia klientom:

  • sú to buď dopredu pripravené dátové súbory (HTML stránky), ktoré webový server bez zmeny poskytne klientovi (tzv. statický obsah)
  • až na základe požiadavky klienta sú dáta zhromaždene (prečítané zo súboru, databázy, alebo nejakého koncového zariadenia), sformátované a pripravené k prezentácii vo formáte HTML a poskytnutá webovému prehliadaču (tzv. dynamický obsah)

K dynamickému vytváraniu obsahu sa používa množstvo rôznych technológií (Perl, PHP, ASP, ASP.NET, JSP a pod.). Statický obsah je schopný server poskytnúť významne rýchlejšie než dynamický. Na druhej strane pomocou dynamického obsahu je možné poskytnúť omnoho väčší obsah informácií a je možné reagovať i na rôzne „ad hoc“ požiadavky klientov. Preto sa v praxi v mnohých prípadoch oba spôsoby poskytovania obsahu kombinujú – napríklad pomocou cachovania.

Softvér[upraviť | upraviť zdroj]

Najrozšírenejšie programy, ktoré zabezpečujú službu webového servera, sú:

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]