Preskočiť na obsah

Wikipédia:WikiProjekt Filozofia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Vitajte vo Wikiprojekte Filozofia. Wikiprojekt je sústava stránok na Wikipédii, ktoré sú venované riadeniu špecifických tém a diskusií v rámci úprav článkov z konkrétnej oblasti ľudského poznania. Zároveň združuje skupinu redaktorov a wikipedistov, ktorí sa usilujú svoje kroky pri editácii jednotlivých wikipedických článkov spoločne koordinovať s cieľom pracovať a obohacovať slovenskú wikipédiu efektívnejšie. Zameraním tohto wikiprojektu sú články z oblasti svetovej filozofie.

Keďže tento projekt potrebuje ešte veľa práce a jedným z jeho primárnych cieľov je umožniť vznik rešpektovaného a funkčného filozofického wikiportálu, tak je každý dobre myslený príspevok vítaný. Ak máte záujem podieľať sa na tomto projekte, ktorého ciele sú vytýčené nižšie, pridajte, prosím, svoje redaktorské meno do sekcie "Redaktori".

Krátkodobé ciele[upraviť | upraviť zdroj]

Vytvoriť základnú kostru filozofie pre portál:

Kategorizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Kľúč pre zaraďovanie do podkategórií

 • Kategória:Filozofické koncepty - články o filozofických pojmoch, ktoré vyžadujú podrobnejšie rozpracovanie a ktoré vznikli v procese filozofickej reflexie ako jej myšlienkový produkt
 • Kategória:Filozofická terminológia - články o filozofických pojmoch, s ktorými filozofický jazyk pracuje, pričom vyžadujú len stručnú definíciu, a nie podrobné rozpracovanie
 • Kategória:Filozofický slovník - články o filozofických pojmoch, ktoré vyžadujú podrobnejšie rozpracovanie, nestačí ich heslovitá definícia a sú encyklopedickými pojmami, ktoré nevznikli priamo filozofickou reflexiou (skôr ide o analýzu už vopred daného pojmu z hľadiska filozofie)
 • Kategória:Filozofické teórie - články o filozofických hypotézach a explicitne pomenovaných teóriách
 • Kategória:Filozofické hnutia a smery - všetky filozofické izmy a hnutia, smery, školy
 • Kategória:Myslenie - pojmy myslenia, filozofického procesu uvažovania, pojmy logických metód a postupov
 • stav: hotovo

Filozofické zoznamy[upraviť | upraviť zdroj]

 • stav: pracuje sa

Články o dejinách, disciplínach filozofie a filozofoch[upraviť | upraviť zdroj]

Šablóny[upraviť | upraviť zdroj]

 • pridať šablónu Filozofický výhonok do článkov, ktorých sa to týka
 • pridať šablónu Infobox Filozof do článkov
 • vytvoriť potrebné šablóny; následne vložiť šablóny do patričných článkov, ktorých sa šablóna týka, čím dôjde k vytvoreniu akejsi siete (napríklad vložiť šablónu "Stredovekí filozofi" do článku o Boethiusovi; čitateľ, ktorý sa dostane k tomuto článku, má možnosť preklikať sa k iným stredovekým filozofom)
 • doplniť (ak je to potrebné) chýbajúcich filozofov v šablóne Významní západní filozofi
 • dopracovať šablónu Dejiny západnej filozofie
 • dopracovať šablónu Infobox Filozof (viď diskusiu)
 • dopracovať šablónu Stredovekí filozofi
 • zvážiť vytvorenie šablóny Novovekí filozofi a Súčasní filozofi

Strednodobé ciele[upraviť | upraviť zdroj]

Založiť filozofický portál. Inšpiratívne príklady: de_Portal:Philosophie a en_Portal:Philosophy

Dlhodobé ciele[upraviť | upraviť zdroj]

Učiniť z filozofického portálu rešpektovaný a dôveryhodný zdroj informácií.

Redaktori, podieľajúci sa na projekte, v abecednom poradí: