Wikipédia:WikiProjekt Filozofia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Evolution-tasks.pngVitajte!

Tento projekt potrebuje k životu viac systematickej práce v oblasti filozofie, než tomu bolo doteraz. Preto je každý dobre myslený príspevok vítaný. Ak máte záujem podieľať sa na tomto projekte, ktorého ciele sú vytýčené nižšie, pridajte, prosím, svoje redaktorské meno do sekcie "Redaktori".

Krátkodobé ciele[upraviť zdroj]

Evolution-tasks.pngVytvoriť základnú kostru filozofie pre portál:

Kategorizácia[upraviť zdroj]

Kľúč pre zaraďovanie do podkategórií

 • Kategória:Filozofické koncepty - články o filozofických pojmoch, ktoré vyžadujú podrobnejšie rozpracovanie a ktoré vznikli v procese filozofickej reflexie ako jej myšlienkový produkt
 • Kategória:Filozofická terminológia - články o filozofických pojmoch, s ktorými filozofický jazyk pracuje, pričom vyžadujú len stručnú definíciu, a nie podrobné rozpracovanie
 • Kategória:Filozofický slovník - články o filozofických pojmoch, ktoré vyžadujú podrobnejšie rozpracovanie, nestačí ich heslovitá definícia a sú encyklopedickými pojmami, ktoré nevznikli priamo filozofickou reflexiou (skôr ide o analýzu už vopred daného pojmu z hľadiska filozofie)
 • Kategória:Filozofické teórie - články o filozofických hypotézach a explicitne pomenovaných teóriách
 • Kategória:Filozofické hnutia a smery - všetky filozofické izmy a hnutia, smery, školy
 • Kategória:Myslenie - pojmy myslenia, filozofického procesu uvažovania, pojmy logických metód a postupov
 • výsledok: všetky kategórie sú skontrolované a sedia s kritériami, rozvrhnutými vo vyššie uvedenej tabuľke; teraz je možné už len odoberanie článkov z kategórií za účelom ich presnejšej kategorizácie, to však už bude v rámci systematizácie výhonkov pod celostné filozofické témy v priebehu napredovania filozofického wikiportálu čo do kvality a kvantity svojho obsahu

Filozofické zoznamy[upraviť zdroj]

Články o dejinách, disciplínach filozofie a filozofoch[upraviť zdroj]

Šablóny[upraviť zdroj]

 • pridať šablónu Filozofický výhonok do článkov, ktorých sa to týka
 • pridať šablónu Infobox Filozof do článkov
 • vytvoriť potrebné šablóny; následne vložiť šablóny do patričných článkov, ktorých sa šablóna týka, čím dôjde k vytvoreniu akejsi siete (napríklad vložiť šablónu "Stredovekí filozofi" do článku o Boethiusovi; čitateľ, ktorý sa dostane k tomuto článku, má možnosť preklikať sa k iným stredovekým filozofom)
 • doplniť (ak je to potrebné) chýbajúcich filozofov v šablóne Významní západní filozofi
 • dopracovať šablónu Dejiny západnej filozofieApprove icon.svg
 • dopracovať šablónu Infobox Filozof (viď diskusiu)Approve icon.svg
 • dopracovať šablónu Stredovekí filozofiApprove icon.svg
 • zvážiť vytvorenie šablóny Novovekí filozofi a Súčasní filozofi

Strednodobé ciele[upraviť zdroj]

Evolution-tasks.pngZaložiť filozofický portál. Inšpiratívne príklady: de_Portal:Philosophie a en_Portal:Philosophy

Dlhodobé ciele[upraviť zdroj]

Evolution-tasks.pngUčiniť z filozofického portálu rešpektovaný a dôveryhodný zdroj informácií.

Redaktori[upraviť zdroj]

Evolution-tasks.pngRedaktori, podieľajúci sa na projekte, v abecednom poradí: