Záver

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Záver môže byť:

 • všeobecne:
  • zariadenie či súčiastka na (u)zatváranie, uzáver
  • posledná, záverečná časť
  • výsledok vyplývajúci z uvažovania, poznávacej činnosti, rokovania a pod.
 • v logike: súd, ktorý vyplýva z premís v rámci úsudku, napr. v rámci kategorického sylogizmu
 • v muzikológii: spojenie 2 akordov schopné zakončiť (uzavrieť) hudobnú vetu, synonymum: kadencia, pozri záver (kadencia)
 • vo fonetike: prekážka (z pier, zubov a pod.) kladená do cesty vzduchovému prúdu pri artikulácii niektorých spoluhlások, synonymá: oklúzia, priehrada, pozri záver (fonetika)
 • v jazykovede: časť textu, ku ktorej smeruje celý predchádzajúci text, opak úvodu, pozri záver (text)
 • v architektúre: ukončenie kňaziska kostolnej stavby, pozri záver (kostol)
 • v hlavňových palných zbraniach: zariadenie, ktoré uzaviera (resp. aj uzamyká) náboj v nábojovej komore a ruší vplyv tlaku prachových plynov na dno nábojnice, pozri záver (zbraň)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.