Záver

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Záver môže byť:

 • všeobecne:
  • zariadenie či súčiastka na (u)zatváranie, uzáver
  • posledná, záverečná časť
  • výsledok vyplývajúci z uvažovania, poznávacej činnosti, rokovania a pod.
 • v logike: súd, ktorý vyplýva z premís v rámci úsudku, napr. v rámci kategorického sylogizmu
 • v muzikológii: spojenie 2 akordov schopné zakončiť (uzavrieť) hudobnú vetu, synonymum: kadencia, pozri záver (kadencia)
 • vo fonetike: prekážka (z pier, zubov a pod.) kladená do cesty vzduchovému prúdu pri artikulácii niektorých spoluhlások, synonymá: oklúzia, priehrada, pozri záver (fonetika)
 • v jazykovede: časť textu, ku ktorej smeruje celý predchádzajúci text, opak úvodu, pozri záver (text)
 • v architektúre: ukončenie kňaziska kostolnej stavby, pozri záver (kostol)
 • v hlavňových palných zbraniach: zariadenie, ktoré uzaviera (resp. aj uzamyká) náboj v nábojovej komore a ruší vplyv tlaku prachových plynov na dno nábojnice, pozri záver (zbraň)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.