Záverečná správa (geologický výskum)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Záverečná správa)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Záverečná správa o geologickom výskume je písomná informácia o záveroch geologického výskumu prípadne geologických úloh ako je mapovanie a podobne. Zhotovuje sa i v prípadoch, ak mal výskum negatívny výsledok alebo práce neboli dokončené. Je súčasťou geologickej dokumentácie, ktoré zdvôvodňujú výsledky geologických prác a vyhotovuje sa tak aby sa zachovala jej trvalá dokumentačná hodnota. Podľa slovenskej legislatívy sú záverečné správy súčasťou informácií o životnom prostredí a vzťahujú sa k nim osobitné právne predpisy.[1]

Správa (report) s výpočtom zásob výhradného ložisko ložiska alebo s výpočtom množstiev vôd v hydrogeologickom celku sa musí posúdiť a odsúhlasiť do šiestich mesiacov od jej predloženia alebo sa v tejto lehote vráti na doplnenie. Doplnená záverečná správa sa musí posúdiť a odsúhlasiť do troch mesiacov od jej doplnenia[2].

Na základe osobitnej vyhlášky musí mať záverečná správa predpísanú štruktúru a náležitosti[3].

Záverečné správy prác vykonaných na území Slovenska sú vytvárané vo viacerých kópiách, ktoré zostávajú zadávateľovi prác, ich zhotoviteľovi a 1 exemplár sa odovzdáva do archívu Geofondu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, kde zostáva prístupný odbornej aj laickej verejnosti.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Zákon z 25. októbra 2007 o geologických prácach (geologický zákon)
  2. Blišťan, P., Kondela, J., 2001: Základy banskej geológie a výpočtu zásob. 1. vyd. Košice : Elfa, 103 s.
  3. Vyhláška 51/2008 MŽP SR ktorou sa vykonáva geologický zákon