Zavesená fasáda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Sklenená zavesená fasáda na Bauhaus Dessau
Sklenená zavesená fasáda na Kant-Garage (Berlin 1930)

Zavesená fasáda je konštrukčný systém ľahkého obvodového plášťa. Oddeľuje vonkajší priestor od vnútorného prostredia. Je pomerne novým systémom uplatňovaným na objektoch modernej výstavby. Podstata systému spočíva v predsadení resp. zavesení pred stropnú konštrukciu objektu.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Zavesená fasáda je často spájaná s výškovými budovami. Tento systém sa najprv zrealizoval a naplno uplatnil v USA, neskôr sa rozšíril do ostatných krajín. V roku 1931 bola slovenská odborná verejnosť informovaná o novej konštrukcií v časopise Slovenský Staviteľ. V roku 1931 bola postavená prvá budova so zavesenou konštrukciou v Bratislave.

Umiestnenie a stabilita[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa polohy rozoznávame zavesené fasády:

  • Predsadené plášte pred konštrukciou, ktorá je priznaná alebo nepriznaná
  • Presadené plášte vsadené medzi zvislú konštrukciu objektov

Zo statickej stránky sú tieto konštrukcie vždy namáhané na ohyb vplyvom vetra a tiež dochádza k namáhaniu tlakovou alebo ťahovou silou vyvolanou účinkom hmotnosti steny.

Upevnenie[upraviť | upraviť zdroj]

Zavesenie fasády je montážne náročnejšie ako fasáda jednoducho vkladaná medzi časti konštrukcie. Obalové konštrukcie sa vyrábajú priemyselne pre uľahčenie montážneho systému. Pri vyhotovení je dôležitá možnosť vyrovnania tolerancií pri samotnej montáži fasády, sadaní stavby alebo počas prevádzky. Z tohoto hľadiska je dôležité kĺzavé uloženie v spodnej a hornej časti objektu. Záleží predovšetkým od typu systému.

Druhy kotvení:

  • Zavesenie na horných hranách pomocou doštičkových svoriek
  • Zavesenie pomocou bodového ukotvenia

Materiál[upraviť | upraviť zdroj]

Zložky konštrukcie:

  • Rámové konštrukcie na báze hliníka a ľahkých kovov, plastov
  • Sklená výplň
  • Vysoko účinné izolanty

Materiál na báze hliníka má široké spektrum možností uplatnenia tvaru profilov i celkovej konštrukcie. Použitie predsadenej obalovej konštrukcie má široké spektrum uplatnenia. Je možné ju aplikovať na rôzne druhy pôdorysov, zalomení a zakrivení budov, vytvárať rôzne rastre transparentných a plných dielov.

Príklady realizácií[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Puškár A.a kol., Obvodové plášte budov, Byosan, Jage group, Bratislava 2002, s.247- 250
  • Florián M., Intelikentní skleněné fasády, FA ČVUT, Praha, s.29,34 – 39
  • www.archinet.sk