Zliatina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Štruktúra perlitu (zmes fáz v zliatine železa s uhlíkom) pod mikroskopom.
Štruktúra cínového bronzu pod mikroskopom.
Štruktúra hliníkového bronzu pod mikroskopom.

Zliatina je stuhnutá zmes dvoch alebo viacerých kovov, alebo kovov s nekovmi. Aj takzvané technicky čisté kovy sú zliatiny s minimálnym podielom prídavných prvkov. Ich odstraňovanie je veľmi drahé, preto sa veľmi čisté kovy používajú iba v ojedinelých prípadoch.

Rozdelenie zliatin[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa druhu kryštálov v zliatine sa delia na:

 • homogénne (rovonorodé) - ak sa zliatina skladá z jedného druhu kryštálov
 • heterogénne (nerovonorodé) - ak sa zliatina skladá z viacerých druhov kryštálov

Podľa počtu zložiek sa zliatiny rozdeľujú na:

 • binárne - obsahujúce 2 zložky
 • ternárne - obsahujúce 3 zložky
 • kvaternárne - obsahujúce 4 zložky
 • komplexné - obsahujúce viac ako 4 zložky

Sprievodné prvky[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa charakteru sa sprievodné prvky nazývajú nečistotami, ak zhoršujú vlastnosti základného prvku, alebo legovacími prísadami, ktoré k sa k základnému kovu pridávajú úmyselne.

Typy zliatin[upraviť | upraviť zdroj]

Mechanické zmesi[upraviť | upraviť zdroj]

Mechanické zmesi sú zliatiny, v ktorých sú kovy v tekutom stave v sebe rozpustné, ale pri tuhnutí dochádza k oddelenej kryštalizácii. Zliatina je potom zložená zo zmesi rôznych kryštálov, je teda nehomogénna. :Príklad: Perlit v oceli je zmes feritu a cementitu.

Chemické zlúčeniny[upraviť | upraviť zdroj]

Chemické zlúčeniny sú zliatiny v ktorých prvky vytvárajú chemickú zlúčeninu zapísateľnú chemickým vzorcom. :Príklad: Cementit v oceli je chemická zlúčenina Fe3C.

Tuhé roztoky[upraviť | upraviť zdroj]

Tuhé roztoky sú zliatiny, v ktorých je jedna zložka rozpustená v druhej, t. j. atómy jednej zložky (rozpúšťanej) nahrádzajú atómy v kryštalovej mriežke druhej zložky (rozpúšťadle). :Príklad: Austenit v oceli je tuhý roztok uhlíka v železe.

V jednej zliatine môžu byť zastúpené všetky 3 typy súčasne. napríklad uvedený perlit je mechanická zmes chemickej zlúčeniny a tuhého roztoku.

Vlastnosti zliatin[upraviť | upraviť zdroj]

Výsledné vlastnosti zliatin nie sú len kombináciou, alebo priemerom hodnôt jednotlivých zložiek. Vhodným výberom zložiek zliatin sa dosahujú ich požadované vlastnosti.

Lejateľnosť zliatin[upraviť | upraviť zdroj]

Lejateľnosť zliatin je spravidla lepšia ako lejateľnosť jej čistých zložiek, lebo teplota tavenia zliatin je nižšia ako teplota taviaceho kovu.

Elektrická vodivosť[upraviť | upraviť zdroj]

Elektrická vodivosť zliatin je menšia ako vodivosť jej čistých zložiek.

Farba zliatin[upraviť | upraviť zdroj]

Farba výslednej zliatiny môže byť iná ako by sme očakávali podľa farby jej zložiek. Žltý bronz je zliatina červenej medi a bieleho cínu.

Výroba zliatin[upraviť | upraviť zdroj]

Zliatiny je možné vyrábať:

 1. v kvapalnom stave, keď sa
  • zlejú roztavené zložky
  • alebo rozpustia tuhé zložky v roztavenom kove
 2. v tuhom stave, keď prídavný kov vniká do tuhého základného kovu difúziou.

Častejší je prvý spôsob výroby.

Najpoužívanejšie technické zliatiny[upraviť | upraviť zdroj]


Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]