Značka (marketing)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Značka alebo obchodná značka (angl. brand) je meno, výraz, znak, symbol, dizajn alebo ich kombinácia, ktoré majú identifikovať tovar alebo služby jedného predávajúceho alebo skupiny predávajúcich a odlíšiť ich od tovaru a služieb konkurentov [1].

Úlohou značky je uľahčiť identifikáciu výrobku alebo služby určitého predávajúceho a odlíšiť ich od konkurenčných výrobkov. Môže pridať výrobku na hodnote.

Značka môže mať právnu ochranu (tzv. ochranná známka - angl. trademark), ktorá ochraňuje za určité časové obdobie výlučné práva výrobcu (predajcu). Zaručuje jednoznačný pôvod výrobku alebo služby.

Značka má byť utvorená tak, aby približovala užitočnosť a kvalitu výrobku, jej výslovnosť a zapamätateľnosť má byť ľahká, má sa dať ľahko odlíšiť od iných značiek a ľahko sa prekladať do cudzích jazykov.

Príkladmi obchodných značiek sú napr.: Panasonic, Gala, Toyota, Mitsubishi, Kia, NIKE, Adidas atď.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Toto je definícia podľa American Marketing Association tak, ako je ako citát uvedená v knihe Kotler, P., Keller, K. L.: Marketing management, 2007 (preklad 12. angl. vydania); Dudinská et al. uvádza skrátenú definíciu: identifikácia tovaru výrobcu pomocou mena (...) , symbolu (...), čísla, tvaru alebo ich kombinácie

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Elvíra Dudinská, Miroslav Foret, Róbert Štefko, Peter Šimegh. 2000. Základy marketingu. ISBN 80-225-1222-2, str. 65 a 147-148