Zoznam expedícií Českého egyptologického ústavu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Podrobnejší prehľad egyptologických výprav Československého a neskôr Českého egyptologického ústavu Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe od jeho založenia po rok 2008.[1]

Zoznam[upraviť | upraviť kód]

Expedície v nílskom údolí[upraviť | upraviť kód]

Expedícia Obdobie Popis
1. máj 1960 – október 1960 Otvorenie pracoviska v Káhire. Začiatok archeologického výskumu Ptahšesesovej mastaby v Abú Síre.
2. apríl 1961 – december 1961 Pokračovanie výskumu Ptahšesesovej mastaby. Započatie záchranných egyptologických prác, ktoré boli súčasťou medzinárodnej akcie UNESCO v Núbii v Táfe (lok. tzv. Južný chrám) a v Kertási (architektonická a archeologická dokumentácia rímskej pevnosti).
3. jún 1962 – september 1962 Meracie, fotografické a epigrafické práce v Ptahšesesovej mastabe. Objavenie a zameranie tzv. Južného chrámu v Táfe. Dokončenie fotogrametrických a architektonických prác v rímskej pevnosti v Kertási.
4. marec 1963 – september 1963 Epigrafické dokumentačné práce na južnej československej koncesii v Núbii. Štúdium porovnávacieho materiálu k táfsko-kertáskeho komplexu stavieb v starovekých kameňolomoch egyptskej Východnej púšti.
5. marec 1964 – jún 1964 Epigrafické dokumentačné práce a povrchový archeologický prieskum severnej a južnej československej koncesii v Núbii.
6. február 1965 – júl 1965 Výkopy na mohylovom pohrebisku vo Wádí Kitna (neskororímske–ranobyzantské obdobie) a v Kalábši. Etnografický prieskum v niekoľkých núbijských dedinách. Rozdelenie nálezov medzi ČEgÚ a Egyptskou pamiatkovou organizáciou (EAO).
7. apríl 1966 – december 1966 Dokumentácia skalných nápisov pozdĺž púštnej cesty Edfú—Marsa Alam v egyptskej Východnej púšti. Obnovenie výskumu v areáli Ptahšepsesovej mastaby v Abú Síre.
8. január 1968 – december 1968 Dokončenie archeologického výskumu vo vnútorných priestoroch Ptahšepsesovej mastaby.
9. december 1969 – jún 1970 Výskum za východnou, severnou a sčasti západnou stenou obvodového múru Ptahšepsesovej mastaby.
10. január 1974 – jún 1974 Dokončenie výkopov mimo Ptahšepsesovej mastaby v južnom a západnom sektore. Dokončenie dokumentačných prác v Ptahšepsesovej mastabe a rozdelenie nálezov medzi ČEgÚ a EAO.
11. september 1976 – január 1977 Príprava podpisu československo-egyptskej dohody o spolupráci v egyptológii. Započatie výskumu na novej koncesii „Abú Sír Južné pole“ v pyramídovom komplexe kráľovnej Chentkaus (II.) a odkrytie mastaby princeznej Chekeretnebtej. Započatie rekonštrukčných prác v Ptahšepsesovej mastabe. Rozdelenie nálezov medzi ČEgÚ a EAO. Účasť na 1. medzinárodnom egyptologickom kongrese v Káhire.
12. september 1978 – marec 1979 Plošné odkrývacie práce v areáli pyramídového komplexu kráľovnej Chentkaus a v západnej časti poľa mastáb južne od Niuserreho vzostupnej cesty, sondy k predchádzajúcemu geofyzikálnemu prieskumu a rekonštrukčné a konzervačné práce. Pokračovanie rekonštrukcie v Ptahšepsesovej mastabe.
13. september 1980 – marec 1981 Dokončenie plošných odkrývacích prác na zádušnom chráme pyramídy kráľovnej Chentkaus, sondáž Raneferefovho zádušného chrámu, sondáž a meranie komplexu pyramídy Lepsius XXIV, plošné odkrytie areálu šachtového hrobu v západnom sektore Južného poľa, pokračovanie rekonštrukčných prác na Ptahšepsesovej mastabe a v pyramídovom komplexe kráľovnej Chentkaus. Antropologický výskum kostrového materiálu.
14. január 1982 – jún 1982 Plošné odkrytie juhovýchodného a severozápadného sektoru Raneferefovho zádušného chrámu, sondáž pri juhovýchodnom rohu pyramídy Lepsius XXIV, architektonický výskum komplexu šachtového hrobu, pokračovanie rekonštrukcií v Ptahšepsesovej mastabe. Rozdelenie nálezov medzi ČEgÚ a EAO.
15. september 1984 – január 1985 Plošné odkrytie juhovýchodného a severozápadného sektoru Raneferefovho zádušného chrámu, odkrytie komplexu šachtového hrobu v západnom sektore Južného poľa, pokračovanie rekonštrukcií v Ptahšepsesovej mastabe.
16. september 1985 – február 1986 Plošné odkrývacie práce v areáli chrámového bitúnku Raneferefa, v pyramíde Raneferefa a v priestore medzi komplexmi Raneferefojej pyramídy a pyramídy kráľovnej Chentkaus, stavebno-historický výskum Raneferefovho pyramídového komplexu, geodetické mapovanie archeologickej koncesie „Abú Sír Južné pole“, podrobné zameranie Raneferefovho pyramídového komplexu, pokračovanie rekonštrukcií v Ptahšepsesovej mastabe a v menšom na ďalších miestach. Rozdelenie nálezov medzi ČEgÚ a EAO.
17. január 1987 – apríl 1987 Plošné odkrytie východného sektora pyramídy Lepsius XXIV, plošné odkrytie mastáb princeznej Nebtejemneferes, princeznej Hadžetnebu a mastaby „L“, menšie výkopy pri Raneferefovom zádušnom chráme, prieskum prehistorického Abú Síru, archeologický prieskum v oblasti domnelej pyramídy Lepsius XXVIII, geodetické merania vo východnom a západnom sektore Južného poľa, rekonštrukcie v Ptahšepsesovej mastabe, antropologický výskum.
18. október 1988 – február 1989 Konzervátorské a rekonštrukčné práce na Vedžahorresnetovom šachtovom hrobe, spracovanie antropologického materiálu z predchádzajúcich archeologických sezón v Abú Síre, revízia nálezov z vykopávok v rokoch 1960–1974, uložených v skladoch ČEgÚ v Abú Síre.
19. február 1989 – máj 1989 Konzervátorské a rekonštrukčné práce v Raneferefovom zádušnom chráme, v zádušnom chráme kráľovnej Chentkaus a v Ptahšesesetovej mastabe. Dokumentačné práce v Egyptskom a Koptskom múzeu. Štúdium arabistických materiálov v otázkach egyptskej kultúry a islamskej tradície.
20. október 1990 – február 1991 Pokračovanie vo výskume Vedžahorresnetovho šachtového hrobu. Archeologický prieskum a geodeticko-kartografické práce na celom abúsírskom pohrebisku.
21. október 1991 – január 1992 Záchranný výskum Kaaperovej mastaby v južnom Abú Síre. Objavenie a výskum Fetektiho hrobky a pohrebiska z konca 5. a začiatku 6. dynastie v južnom Abú Síre. Stavebné zabezpečenie nových nálezov. Fotodokumentácia pamiatok pyramídovej oblasti. Rekonštrukcia „severných skladov“ Ptahšesesetovej mastaby.
22. január 1993 – máj 1993 Výskum okolia Vedžahorresnetovho hrobu a zasypanie častí periférnych šachiet ohrozených zemetrasením z októbra 1992. Objav pohrebísk zo skorej Starej ríše, otvorenie výskumu v Itejovej mastabe z 3. dynastie a bezmennej mastabe z prelomu 3. a 4. dynastie. Štúdium v Egyptskom múzeu. Fotodokumentácia pamiatok v pyramídovej oblasti a v Luxore.
23. október 1994 – apríl 1995 Výskum pyramídy Lepsius XXIV a jej zádušného chrámu. Odkrytie a výskum Nachtkareovej mastaby. Prieskum Raneferefovho pyramídového komplexu. Odkrytie nadzemnej časti Iufaovho šachtového hrobu v juhozápadnom Abú Síre. Rekonštrukčné práce v Ptahšepsesovej mastabe a dokumentačné a rekonštrukčné práce v Sahureho pyramídovom komplexe. Pokračovanie v geologickom prieskume a celkovej dokumentácii v Abú Síre. Dokumentácia a vyhodnotenie atropologického materiálu z Abú Síru. Účasť na kultúrnej akcii Európa a Egypt – spolupráca v archeológii. Výstava v Egyptskom múzeu s exponátmi z vykopávok ČEgÚ v Abú Síre.
24. september 1995 – máj 1996 Výskum komplexu pyramídy Lepsius XXIV. Práce v Raneferefovom pyramídovom komplexe, výskum infraštruktúry pyramídy. Prieskum Karovho a Senedžemibovho hrobového komplexu v južnom Abú Síre. Prieskum šachiet a pohrebnej komory Iufaovej hrobky, objav neporušenej pohrebnej komory s pôvodnou výbavou. Rekonštrukčné práce na stĺpovom portiku Ptahšepsesovej mastaby.
25. október 1996 – február 1997 Dokumentačné a stabilizačné práce v Iufaovom šachtovom hrobe, dokumentácia pyramídového komplexu Lepsius XXIV.
26. november 1997 – apríl 1998 Úplné odkrytie podzemnej časti Raneferefovej pyramídy a zabezpečenie muriva jadra pyramídy. Prieskum severnej kaplnky komplexu. Otvorenie Iuafovho neporušeného sarkofágu. Prevoz nálezov do Egyptského múzea v Káhire.
27. október 1998 – december 1998 Výskum v Raneferefovej pyramíde a v Iuafovom šachtovom hrobe. Dokumentačné práce na objektoch Lepsius XXIV a XXV.
28. október 1999 – apríl 2000 Dokumentačné a reštaurátorské práce v Karovej hrobke a odkrytie a výskum Hetapiho hrobky v južnom Abú Síre. Reštaurátorské práce a epigrafická a fotografická dokumentácia Iufaovho šachtového hrobu. Geodetické meranie a fotografická dokumentácia v Raneferefovej pyramíde. Stavebno-historický prieskum v Ptahšepsesovej mastabe.
29. október 2000 – apríl 2001 Výskum v Intiho hrobke. Rekonštrukčné práce v Karovej hrobke a rekonstrukčné práce a výskum v Iufaovej hrobke. Spevnenie poškodenej pyramídy Lepsius XXIV a sondáž v pozostatkoch dvojhrobky Lepsius XXV.
30. september 2001 – apríl 2002 Geodetický prieskum najmä južnej časti abúsírskeho pohrebiska. Prieskum a reštaurátorské práce v pohrebnom komplexe vezíra Kara, odkrytie pohrebnej šachty jeho syna Senedžemiba a objav vykradnutej pohrebnej komory. Prieskum Iufaovho hrobového komplexu a jeho okolia. Ďalší výskum a reštaurátorské práce v Intiho hrobke. Spevnenie vnútorných múrov pyramídy Lepsius XXIV. Záchranné výskumy dvoch malých, veľmi poškodených a zlodejmi čiastočne odkrytých hrobov blízko dediny Abú Sír.
31. október 2002 – marec 2003 Prieskum objektu Lepsius XXV, výskum Intiho a Karovej hrobky v južnej časti Abú Síru. Rekonštrukcia výzdoby Intiho kaplnky. Geofyzikálny prieskum južného Abú Síru. Archeologické a rekonštrukčné práce na pohrebisku z Neskorého obdobia v Abú Síre.
32. september 2003 – apríl 2004 Pokračovanie v prieskume objektu Lepsius XXV a v prácach v južnom Abú Síre. Výskum Karovej hrobky a reštaurátorské práce v Intiho a Hetepiho hrobke. Práca s nálezmi z Abú Síru v Egyptskom múzeu. Geodetiský prieskum pyramídového poľa v Abú Síre. Otvorenie dvoch intaktných komôr v Iufaovej hrobke.
33. september 2004 – január 2005 Výskum komplexu hrobky vezíra Kara. Analýzy architektúry a nálezov z objektov Lepsius XXIV a XXV. Mapovanie pohrebiska. Sondáž vo východnej časti koncesie. Práce v skladoch expedície a precoz časti nálezov do centrálneho skladu sakkárskeho inšpektorátu. Reštaurátorské práce v hrobovom komplexe vezíra Kara a Intiho. Epigrafické práce v Iufaovom hrobe.
34. september 2005 – apríl 2006 Výskum mastaby MM z 3. dynastie v južnej časti Abú Síru. Epigrafické práce v Karovom pohrebnom komplexe. Reštaurátorské práce v mastabách Kara a Ptahšepsesa. Výskum zničených mastáb zo Starej ríše južne od Karovej mastaby. Práca s ostatkami Raneferefovho chrámového archívu a fotodokumentácia zlomkov v Egyptskom múzeu. Reštaurátorské práce v hrobových komplexoch Kara, Ptahšepsesa a Intiho. Prieskum nádvoria mastaby KK.
35. október 2006 – máj 2007 Pokračovanie výskumu abúsírskeho pyramídového poľa. Prieskum objektu Lepsius XXII – mastaby princa Verkaureho, sondáž v oblasti bývalého abúsírskeho jazera. Práce v šachtovom hrobe Menechibnekaua. Reštaurátorské práce v Raneferefovom pohrebnom komplexe a Ptahšepsesovej mastabe.
36. september 2007 – máj 2008 Pokračovanie výskumu južného abúsírskeho pohrebiska. Objav intaktnej Inpuneferefovej pohrebnej komory. Dokončenie výskumu Verkaureovej hrobky. Dokumentačné práce v Menechibnekauovom šachtovom hrobe. Reštaurátorské práce v Ptahšepsesovej mastabe. Usporiadanie výstavy v Múzeu Núbie v Asuáne (Saving the Monuments of Nubia) a v Egyptskom múzeu v Káhire (Discovering Ancient Egypt) k 50. výročiu založenia Ústavu.

Expedície v oázach Západnej púšte[upraviť | upraviť kód]

Expedícia Obdobie Popis
1. február 2003 – marec 2003 Prieskum oblasti el-Héz, najjužnejšej časti oázy Bahríja. Začiatočné prieskumy na rôznych miestach celej oázy. Lokalizácia a datovanie osídlenia. Tvorba mapy oblasti.
2. marec 2004 Systematický prieskum vybraných lokalít oázy el-Héz. Mapovanie archeologických objektov a lokalít. Sondáž v lokalitách Bir eš-Šavíš, Ain el-Chabata a er-Rís.
3. november 2005 Výskum na lokalite Bir eš-Šavíš, podrobný výskum dvoch sídliskových štruktúr – domov z nepálených tehál. Dokončenie detailnej archeologickej mapy oblasti. Datovanie jednotlivých nálezísk. Sondáž na zistenie osídlenia zo obdobia Starej ríše. Analýza ľudských pozostatkov nájdených pri sondážnom výskume.
4. november 2006 Dokumentácia lokality Gard el-Abjad (povrchové nálezy) a Tabla Amun (architektonické fragmenty). Prieskum komunikácii spájajúcich oázu Bahríja so západnými oázami (Síwa, Areg, Sitra a Nuwamisa). Mapovanie flóry oázy a dokumentácia všetkých lokalít z obdobia starovekého Egypta v Bahríji, el-Héze, Dáchle a Chárze.
5. apríl 2007 – máj 2007 Výskum na lokalite Bir eš-Šavíš, podronbý výskum jednej sídliskovej štruktúry – hlieného domu. Sledovanie postupného opúšťania tohto sídliska. Výskum náleziska z obdobia Starej ríše Gard el-Abjad.
6. november 2008 Mapovanie karavánových komunikácií spájajúcich juhozápadnú oblasť smerom na Gilf Kebír. Mapovanie a výskum okolia tzv. Vodnej hory a cesty Abú Ballás spájajúcu Dáchlu a Gilf Kebír. Dokumentácia priebežných prehiostorických, staroegyptských a gréckorímskych lokalít. Geologický, archeobotanický a archeozoologický prieskum a podrobná dokumentácia Jaskyne plavcov a Jaskyne šeliem. Dokumentácia skalného umenia.

Referencie[upraviť | upraviť kód]

  1. Zoznam podľa (Verner 1994, s. 227–229), (Verner 2008, s. 384–389) a (Bárta 2009, s. 8–11).

Pozri aj[upraviť | upraviť kód]

Literatúra[upraviť | upraviť kód]

  • Bárta, Miroslav, ed. (2009), Ostrovy zapomnění: El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti, Praha: Dokořán, ISBN 9788073632465 
  • Verner, Miroslav (1994), Verlorene Pyramiden, Vergessene Pharaonen. Abusir, Praha: Academia, ISBN 8020000445 
  • Verner, Miroslav (2008), Objevování starého Egypta, Praha: Paseka, ISBN 9788071858966