Zoznam kultúrnych pamiatok v Gelnici

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Gelnica v okrese Gelnica.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Most cestný Nahrať súbor Most cestný
KÚ: Gelnica

Poloha
801-628/0 Unifikovaný názov PO: most cestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádrž vodná
KÚ: Gelnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
801-2349/0 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: umelé jazero

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Štôlňa
KÚ: Gelnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
801-4434/0 Unifikovaný názov PO: štôlňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vilém IV.

Vodáreň Nahrať súbor Vodáreň
KÚ: Gelnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
801-10658/0 Unifikovaný názov PO: vodáreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Banícke nám. 2
KÚ: Gelnica

Poloha
801-636/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Banícke nám. 4
KÚ: Gelnica

Poloha
801-10219/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná

Nemocnica Nahrať súbor Nemocnica Banícke nám. 6
KÚ: Gelnica

Poloha
801-10220/0 Unifikovaný názov PO: nemocnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Radnica Nahrať súbor Radnica Banícke nám. 7
KÚ: Gelnica

Poloha
801-10221/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná

Radnica Nahrať súbor Radnica Banícke nám. 8
KÚ: Gelnica

Poloha
801-638/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Banícke nám. 9
KÚ: Gelnica

Poloha
801-10222/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky Banícke nám. 13-14
KÚ: Gelnica

Poloha
801-10223/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky Banícke nám. 18-19
KÚ: Gelnica

Poloha
801-2347/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom banícky Banícke nám. 31
KÚ: Gelnica

Poloha
801-10224/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky Banícke nám. 36
KÚ: Gelnica

Poloha
801-10225/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky Banícke nám. 37
KÚ: Gelnica

Poloha
801-10226/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

zrušená NKP
Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Banícke nám. 50
KÚ: Gelnica

Poloha
801-10227/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky Banícke nám. 56
KÚ: Gelnica

Poloha
801-10228/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom banícky Nahrať súbor Dom banícky Banícke nám. 57
KÚ: Gelnica

Poloha
801-10229/0 Unifikovaný názov PO: dom banícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kostol Nahrať súbor Kostol Cintorínska ul. 12
KÚ: Gelnica

Poloha
801-639/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nanebovzatia P.M.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka Cintorínska ul. 12
KÚ: Gelnica

Poloha
801-639/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 3
KÚ: Gelnica

Poloha
801-10230/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Hlavná ul. 36
KÚ: Gelnica

Poloha
801-634/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Hlavná ul. 50
KÚ: Gelnica

Poloha
801-10657/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radová; Budova Ľudového súdu

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lutherovo nám. 1
KÚ: Gelnica

Poloha
801-629/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Lutherovo nám. 3
KÚ: Gelnica

Poloha
801-630/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Kostol Nahrať súbor Kostol Lutherovo nám. 4
KÚ: Gelnica

Poloha
801-637/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Lutherovo nám. 4
KÚ: Gelnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
801-637/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.sv.v.

Fara Nahrať súbor Fara Lutherovo nám. 5
KÚ: Gelnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
801-631/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Lutherovo nám. 7
KÚ: Gelnica

Poloha
801-632/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Fara Nahrať súbor Fara Slovenská ul. 11
KÚ: Gelnica

Poloha
801-641/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Slovenská ul. 16
KÚ: Gelnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
801-633/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom ľudový Nahrať súbor Dom ľudový Slovenská ul. 31
KÚ: Gelnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
801-10231/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky
Nahrať súbor
Dom meštiansky Slovenská ul. 38
KÚ: Gelnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
801-10232/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Vila
Nahrať súbor
Vila Slovenská ul. 67
KÚ: Gelnica

Poloha
801-10234/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom kúpeľný Thurzova ul. 79
KÚ: Gelnica

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
801-10659/0 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kúpeľný dom Pionier

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty