Zoznam kultúrnych pamiatok v Starej Ľubovni

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Stará Ľubovňa v okrese Stará Ľubovňa.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Cintorín židovský Nahrať súbor Cintorín židovský Janka Kráľa ul. 0
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-11320/0 Unifikovaný názov PO: cintorín židovský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Židovský cintorín

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Popradská ul. 36
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-980/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 1
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4008/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 2
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4009/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 3
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4010/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; knižnica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 4
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-1908/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Sv.Mikuláša nám. 5
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-977/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 6
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4011/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 7
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4012/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 8
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4013/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 9
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4014/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 10
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4015/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 11
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-978/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 12
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-979/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 13
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-3993/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 14
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-3994/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; r.k.fara

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 15
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-3995/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 16
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-3996/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 17
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-3997/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 18
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-3998/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 19
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-3999/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 20
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4000/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 21
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4001/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 22
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4002/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; hostinec Ryba

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 23
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4003/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 24
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4004/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 25
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4005/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 26
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4006/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Mikuláša nám. 27
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-4007/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný; hotel Dukla

Kostol
Nahrať súbor
Kostol sv. Mikuláša Sv.Mikuláša nám. 28
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-981/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Mikuláša

Hrad
Nahrať súbor
Hrad Zámocká ul. 20
KÚ: Stará Ľubovňa

Poloha
710-975/0 Unifikovaný názov PO: hrad

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hrad Ľubovňa

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty