Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Močenok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Močenok v okrese Šaľa.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom
KÚ: Močenok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
405-1542/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sládeček Michal;1880-1922,robotník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Božieho hrobu;kaplnka Božieho hrobu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom i. Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/2 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ukrižovaný Kristus;socha Krista na kríži

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha i. Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/3 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mária Magdaléna;Golgota-socha Márie Magdalény

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom ii. Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/4 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lotor pravý;kríž so sochou lotra-pravý

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž s korpusom iii. Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/5 Unifikovaný názov PO: kríž s korpusom iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lotor ľavý;kríž so sochou lotra-ľavý

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha ii. Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/6 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária;Golgota-socha Panny Márie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha iii. Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
405-1545/7 Unifikovaný názov PO: socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Evanjelista;Golgota-socha sv.Jána Ev.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty i Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty i

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zastavenie;Pilát odsudzuje Krista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty ii Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty ii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.zastavenie;Kristus berie kríž

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty iii Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/10 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty iii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.zastavenie;1.pád Krista pod krížom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty iv Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/11 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty iv

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie;Stretnutie Krista s P.M.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty v Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/12 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty v

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.zastavenie;Šimon pomáha Kristovi

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty vi Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/13 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty vi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie;Kristus a Veronika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty vii Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/14 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty vii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 7.zastavenie;2.pád Krista pod krížom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty viii Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/15 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty viii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 8.zastavenie;Kristus napomína plačúce ženy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty ix Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/16 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty ix

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 9.zastavenie;3.pád Krista pod krížom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty x Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/17 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty x

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 10.zastavenie;Vyzliekanie Krista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xi Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/18 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 11.zastavenie;Pribíjanie Krista na kríž

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xii Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/19 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 12.zastavenie;Ukrižovanie Krista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xiii Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/20 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xiii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 13.zastavenie;Snímanie Krista z kríža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xiv Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1545/21 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xiv

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 14.zastavenie;Ukladanie Krista do hrobu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ Sv.Gorazda ul. 956
KÚ: Močenok

Poloha
405-1543/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Biskupský kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park Sv.Gorazda ul.
KÚ: Močenok

Poloha
405-1543/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Park okolo kaštieľa

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Športová ul. 1202
KÚ: Močenok

Poloha
405-1544/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Klimenta;kostol sv.Klimenta

Múr ohradný s bránami Nahrať súbor Múr ohradný s bránami Športová ul. 4512
KÚ: Močenok

Poloha
405-1544/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sýpka
KÚ: Močenok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
405-12028/1 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: biskupská sýpka v Goradzove

NKP zrušená

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty