Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Pružina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Pružina v okrese Považská Bystrica.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Zvonica drevená Nahrať súbor Zvonica drevená
KÚ: Briestenné

Poloha
306-703/0 Unifikovaný názov PO: zvonica drevená

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná
KÚ: Pružina

Poloha
306-3255/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kardoš Anton;1914-1945,starosta obce

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 417
KÚ: Pružina

Poloha
306-774/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Žofie

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Pružina

Poloha
306-774/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Pružina

Poloha
306-774/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Pružina

Poloha
306-774/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Pružina

Poloha
306-774/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Pružina

Poloha
306-774/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Pružina

Poloha
306-774/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Pružina

Poloha
306-774/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 7.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Pružina

Poloha
306-774/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 8.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Pružina

Poloha
306-774/10 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 9.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Pružina

Poloha
306-774/11 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 10.zastavenie

Kaplnka krížovej cesty Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty
KÚ: Pružina

Poloha
306-774/12 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 11.zastavenie

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty